Xây dựng toàn cầu

Cây cầu treo kết nối hai tòa nhà

Studio Foster + Partners đã hoàn thành hai tòa nhà chọc trời cho Công ty DJI ở Thâm Quyến có tên DJI Sky City, được kết nối bằng một cây cầu treo lộ thiên cách mặt đất hơn 100 m.