Xây dựng Việt Trì trở thành đô thị trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc

17:37 13/01/2024
Quy hoạch tỉnh Phú Thọ xác định xây dựng và phát triển đô thị Việt Trì trở thành thành phố lễ hội, là đô thị trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.

Ngày 10/01, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định số 1579/QĐ-TTg, ngày 05/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ, phấn đấu đến năm 2030, Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Địa phương hình thành chuỗi liên kết khu vực động lực của vùng tại vành đai Bắc Giang - Thái Nguyên - Phú Thọ và từng bước hình thành các trung tâm phát triển về du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, thương mại và logistics của tiểu vùng Tây Bắc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ sẽ là tỉnh phát triển ở khu vực phía Bắc, nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của cả nước; một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ và du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Phú Thọ xác định các nhiệm vụ và đột phá chiến lược bao gồm: Một trung tâm, hai hành lang kinh tế, ba đột phá phát triển, bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, một trung tâm là xây dựng và phát triển đô thị Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, là đô thị trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.

Hai hành lang kinh tế gồm: Hành lang kinh tế dọc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Hành lang kinh tế dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây.

Ba đột phá phát triển là: Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật; cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản trị địa phương.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phát huy lợi thế so sánh để phát triển nhanh công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch; đổi mới mô hình, tổ chức sản xuất trong nông, lâm nghiệp theo hướng hiện đại; thu hút hiệu quả nguồn vốn ngoài tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, thu hút và quản lý đầu tư; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử.

Tỉnh dự kiến sẽ huy động 800 nghìn tỷ đồng nguồn vốn cho đầu tư phát triển; thu hút vốn FDI khoảng 160 nghìn tỷ đồng, tương đương 6,5 tỷ USD, chiếm khoảng 20%.

Cùng với đó, Phú Thọ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển công nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, từng bước loại bỏ, thay thế các công nghệ cũ, gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường hợp tác với các địa phương lân cận trong sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học để bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học; đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách, liên kết phát triển; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý hành chính nhà nước; thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Quy hoạch tỉnh Phú Thọ được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Quy hoạch tỉnh Phú Thọ được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh; cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch chung cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị, thời gian tới, tỉnh Phú Thọ cần phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, phát triển theo chiều sâu, sản phẩm có giá trị gia tăng cao và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; giữ vững vai trò là trung tâm công nghiệp của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Địa phương cũng khẩn trương xây dựng lộ trình triển khai và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong Quy hoạch; rà soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành, phân khu bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh.

Một góc TP Việt Trì. Ảnh: Phutho.gov.vn

Trong quá trình thực hiện các quy hoạch, tỉnh cần quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu về thiên tai, địa chất để ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm có tác động lan tỏa lớn như: các dự án xanh, suất đầu tư lớn, công nghệ cao và tiết kiệm đất; đồng thời quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc; tăng cường quảng bá du lịch, các điểm đến, sản phẩm của các địa phương trong tỉnh.  

Bình luận