Nông thôn

Xây dựng vùng huyện Sơn Động thành cửa ngõ phía Đông của tỉnh Bắc Giang

Xây dựng vùng huyện Sơn Động thành cửa ngõ phía Đông của tỉnh Bắc Giang

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:00, 25/02/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngQuy hoạch hướng đến phát triển kinh tế vùng huyện Sơn Động với các thế mạnh về nông, lâm nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch tâm linh sinh thái; là trung gian kết nối giữa trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang với tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000).

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Sơn Động, với 2 thị trấn và 15 xã, trừ một phần diện tích của xã Phúc Sơn (thuộc Trường bắn Quốc gia TB1).

Ranh giới lập quy hoạch được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp Trường bắn Quốc gia TB1 và huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp thành phố Uông Bí và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; phía Đông giáp xã Tân Dân, thành phố Hạ Long và huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh; huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; phía Tây giáp huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 784,62 km². Quy mô dân số hiện trạng khoảng 78.682 người; dự báo đến năm 2030 khoảng 87.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 26.100 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 30%; đến năm 2040 khoảng 97.500 người, trong đó dân số đô thị khoảng 39.000 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%.

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa mục tiêu theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022. Khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, các thế mạnh kinh tế, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn.

Đồng thời đáp ứng các tiêu chí huyện nông thôn mới phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các kế hoạch phát triển nông thôn toàn tỉnh; tạo lập cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn trong huyện; cung cấp thông tin, cơ sở pháp lý cho việc thu hút đầu tư trên địa bàn.

Quy hoạch hướng đến xây dựng vùng huyện Sơn Động là cửa ngõ phía Đông của tỉnh Bắc Giang, phát triển kinh tế với các lợi thế, thế mạnh của huyện về nông, lâm nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch tâm linh sinh thái; là vị trí trung gian quan trọng kết nối giữa trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang với tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn.

Ý kiến của bạn