Xếp ngạch chức danh nghề nghiệp

07:00 21/06/2024
Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng.
Xếp ngạch chức danh nghề nghiệp
Ảnh minh họa. Nguồn: INT

Ông Trần Hải Tuấn hỏi, viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp kỹ sư mã ngạch V.05.02.07, có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì chứng chỉ hành nghề này có thay thế được chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ, để chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường bộ hạng III, mã ngạch V.12.23.03 hay không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đã được sửa đổi tại khoản 9, Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 quy định: “Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng”.

Do đó, viên chức được thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bằng chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật chuyên ngành tương ứng.

Để được chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường bộ hạng III, đề nghị công dân nghiên cứu các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ tại Thông tư số 46/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022, Thông tư số 17/2024/TT-BGTVT ngày 30/5/2024 của Bộ Giao thông vận tải.

Bình luận