Đô thị xanh

Xi măng Long Sơn nộp tiền trồng rừng thay thế

Xi măng Long Sơn nộp tiền trồng rừng thay thế

Thanh Nga Thanh Nga - 16:17, 02/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNhà máy xi măng Long Sơn được nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích thực hiện dự án Xây dựng dây chuyền 3 - Nhà máy xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Xây dựng dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty TNHH Long Sơn.

Tổng diện tích rừng chuyển mục đích là 9,7 ha, là rừng sản xuất thuộc quy hoạch lâm nghiệp theo Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016-2025.

Đơn giá nộp tiền ủy thác trồng rừng thay thế hơn 43,6 triệu đồng/ha, thực hiện nộp tiền trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định 28/01/2022.

Công ty TNHH Long Sơn nộp tiền về Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa để ủy thác trồng rừng thay thế theo quy định tại Điều 79, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát Công ty TNHH Long Sơn để trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật.

Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận, quản lý số tiền trồng rừng thay thế, giải ngân theo phê duyệt của  Chủ tịch UBND tỉnh để tổ chức trồng rừng thay thế.

 

Từ khóa xi măng long sơn
Ý kiến của bạn