Xử lý các công trình không có giấy phép xây dựng

07:00 26/11/2023
Theo quy định, trường hợp hành vi vi phạm hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Liên quan đến việc hướng dẫn việc áp dụng các quy định để xử lý đối với các công trình không có giấy phép xây dựng theo Điều 84 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu, Bộ Xây dựng đã có văn bản góp ý nội dung này.

Bộ Xây dựng cho biết, theo nội dung công văn số 1532/SXD-TTrS của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu, Công ty A xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013, đến năm 2022 mới được phát hiện.

Căn cứ theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi khoản 2 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, trường hợp hành vi vi phạm hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng cho biết, trường hợp đối tượng vi phạm hành chính không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì cơ quan có thẩm quyền xem xét, áp dụng quy định về cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều 38 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bình luận