Thị trường

Xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai tại Hà Nội

Xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai tại Hà Nội

Huyền Trang Huyền Trang - 07:00, 01/07/2022

Hàng loạt các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai đang được TP Hà Nội kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án xử lý.

Thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, đối với các dự án đã rà soát, thanh tra, kiểm tra theo kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư kiểm tra, rà soát 135 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Theo đó, có 11 dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh; 12 dự án đề nghị loại bỏ khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND thành phố.

Bên cạnh đó có 7 dự án tiếp tục báo cáo UBND thành phố chấm dứt hoạt động và 67 dự án đang chờ Sở Kế hoạch - Đầu tư đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý.

Đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với liên ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát 404 dự án.

Đáng chú ý, trong số 105 dự án đang xử lý, có 8 dự án với tổng diện tích 34,4 ha, kiến nghị trình UBND thành phố thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất; chấm dứt hoạt động dự án. Theo UBND TP Hà Nội, tổng hợp đến nay đã xử lý thu hồi 37 dự án với tổng diện tích 1.878 ha.

Ảnh minh họa.

Đối với trường hợp 11 dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, UBND thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, tuy nhiên chủ đầu tư phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của 24 tháng. Đồng thời, xác định bổ sung số tiền nộp thêm tương ứng là 161,8 tỷ đồng.

Số liệu thống kê cho thấy, đến nay TP Hà Nội đã xử lý gia hạn cho 71 dự án với tổng diện tích 112 ha đất và số tiền tương ứng với thời gian gia hạn là 371,1 tỷ đồng.

Cũng theo UBND Hà Nội, đối với nhóm các dự án phân loại, tiếp tục xử lý, thành phố đã chỉ đạo tổ công tác liên ngành thành phố kiểm tra, rà soát, phân loại theo 9 nhóm dự án.

Cùng đó, phân công các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện kiểm tra, rà soát, hậu kiểm ngay việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong quý III/2022. Đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm xong, tổng hợp báo cáo trong quý IV/2022 với 191 dự án.

Quá trình kiểm tra, xử lý phải làm rõ thời hạn giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với dự án thực hiện các thủ tục ban đầu, dự án thực hiện thủ tục điều chỉnh.

Có phương án, biện pháp xử lý dứt điểm. Mặt khác, phải làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư trong việc chậm thực hiện.

Ý kiến của bạn