xử lý chất thải kcn

  • Sẽ xử phạt các doanh nghiệp chưa nộp tiền xử lý chất thải

    Sẽ xử phạt các doanh nghiệp chưa nộp tiền xử lý chất thải

    Các DN sản xuất, nhập khẩu các loại sản phẩm, bao bì chứa chất độc hại, khó tái chế đều phải nộp bản kê khai trước ngày 31/3 và nộp tiền hỗ trợ xử lý chất thải vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trước ngày 20/4. Bộ TN&MT sẽ tiến hành thanh, kiểm tra các DN chưa nộp tiền xử lý chất thải.