Hỏi- Đáp

Xử lý vi phạm trong bảo lãnh mua, bán nhà ở hình thành trong tương lai

Xử lý vi phạm trong bảo lãnh mua, bán nhà ở hình thành trong tương lai

Khải An Khải An - 07:02, 11/01/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với Ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với khách hàng, nhưng thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ quy định Điều 56 Luật Kinh doanh BĐS, thì xử lý theo quy định theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn xử lý đối với hành vi vi phạm liên quan đến việc bảo lãnh trong bán, cho thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, Bộ Xây dựng đã có văn bản góp ý về vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, việc bảo lãnh trong hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 và tại hợp đồng mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ - CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản.

Trong đó bao gồm, hợp đồng mẫu số 01- hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ chung cư tại mục 5 Điều 2; Hợp đồng mẫu số 03 - hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở riêng lẻ tại mục 7 Điều 1; Hợp đồng mẫu số 04-hợp đồng mua bán, thuê mua nhà công trình xây dựng mục 8 Điều 1; Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối với trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với Ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với khách hàng, nhưng thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ quy định Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản, thì xử lý theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 58 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về xây dựng.

Đối với vi phạm của tổ chức tín dụng trong việc phát hành chứng thư bảo lãnh cho người được bảo lãnh theo quy định của pháp luật về tín dụng, thì việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín dụng.

Ý kiến của bạn