Ý kiến về Đề án bổ sung KCN Phạm Văn Hai trên địa bàn TP.HCM

17:15 27/12/2021
Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ KH&ĐT về đề nghị cho ý kiến về Đề án bổ sung KCN Phạm Văn Hai vào quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc UBND TP.HCM trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ Đề án bổ sung KCN Phạm Văn Hai vào quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn TP.HCM tại Tờ trình số 2108/TTr-UBND ngày 25/6/2021 và Bộ KH&ĐT lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan trong quá trình thẩm định Hồ sơ là thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý KCN, khu kinh tế và phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

2. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung:

- Việc điều chỉnh, bổ sung KCN Phạm Văn Hai quy mô 668 ha trên cơ sở đưa ra khỏi quy hoạch 3 KCN: Phước Hiệp, Bàu Đưng, Xuân Thới Thượng cần làm rõ những tác động đến khu dân cư hiện hữu và định hướng phát triển của các khu vực chức năng khác đã, đang và sẽ hình thành tại khu vực xung quanh. Làm rõ chức năng sử dụng đất dự kiến sau khi đưa 3 KCN nêu trên ra khỏi Quy hoạch phát triển KCN của Thành phố.

- Khu vực dự kiến phát triển KCN Phạm Văn Hai có các tuyến hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng và thành phố đi qua. Do đó, cần làm rõ phạm vi ranh giới của KCN để không chồng lấn với hệ thống hạ tầng nêu trên.

- Việc phát triển khu nhà ở cho người lao động trong KCN cần căn cứ nhu cầu nhà ở xã hội của địa phương, trong đó có nhà ở dành cho công nhân tại KCN Phạm Văn Hai, đảm bảo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố. Đồng thời, việc hình thành khu nhà ở phải được thực hiện theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị; phù hợp với phương án tổ chức không gian đô thị, nông thôn đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố, huyện Bình Chánh và Điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đang được UBND Thành phố tổ chức lập.

Việc  bố trí quỹ đất, tổ chức giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc tại KCN được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

3. Sau khi KCN Phạm Văn Hai được bổ sung vào quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn TP.HCM, UBND TP.HCM cần tổ chức rà soát, điều chỉnh, lập và phê duyệt các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, làm cơ sở quản lý phát triển và đầu tư xây dựng KCN Phạm Văn Hai và các khu vực liên quan theo quy định pháp luật, đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và yêu cầu về bảo vệ môi trường của KCN, khu dân cư theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Bộ KH&ĐT để tổng hợp, thẩm định theo quy định.

Bình luận