Thị trường

Yêu cầu các địa phương khẩn trương ban hành quy định về điều kiện tách thửa

Yêu cầu các địa phương khẩn trương ban hành quy định về điều kiện tách thửa

Nhã Uyên Nhã Uyên - 07:00, 14/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ TN&MT yêu cầu các địa phương chưa ban hành quy định về điều kiện tách, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất khẩn trương ban hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển lành mạnh.

Bộ TN&MT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, Bộ TN&MT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, tổ chức thực hiện đầy đủ và hiệu quả các quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn.

Bên cạnh đó, về việc quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất theo quy định tại khoản 23, Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2022 của Chính phủ, Bộ TN&MT yêu cầu đối với các địa phương đã ban hành, thực hiện rà soát cụ thể quy định đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và đảm bảo không gây khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.

Ảnh minh họa: internet.

Đối với các địa phương chưa ban hành quy định, Bộ TN&MT đề nghị khẩn trương ban hành trước ngày 15/6/2023 nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trước ngày 16/6/2023, các địa phương phải báo cáo về Bộ TN&MT để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 25/5/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 469/CĐ-TTg về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Trong đó, yêu cầu Bộ TN&MT kiểm tra, đôn đốc các địa phương khẩn trương ban hành các quy định cụ thể theo thẩm quyền để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về đất đai, như: quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất..., yêu cầu thực hiện trước ngày 15/6/2023.

Ý kiến của bạn