Yêu cầu chủ đầu tư dự án KĐT mới Định Trung thực hiện nghĩa vụ NƠXH theo quy định

07:07 06/07/2022
Theo Bộ Xây dựng, đối với mỗi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, KĐT thì chủ đầu tư dự án đó phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bộ Xây dựng có văn bản số 2409/BXD-QLN ngày 01/7/2022 trả lời Sở Xây dựng Vĩnh Phúc về hướng dẫn việc phát triển NƠXH đối với dự án KĐT mới Định Trung tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, ngày 19/01/2021, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 204/SXD-QLNĐT&HT của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị có ý kiến hướng dẫn việc phát triển NƠXH đối với dự án KĐT mới Định Trung.

Tiếp đến, ngày 01/4/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1062/BXD-QLN trả lời văn bản nêu trên của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, qua rà soát quy định của pháp luật tại thời điểm trả lời Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Xây dựng có văn bản trả lời lại văn bản số 204/SXD-QLNĐT&HT ngày 19/01/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Bộ Xây dựng, đối với mỗi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, KĐT thì chủ đầu tư dự án đó phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng NƠXH.

Trường hợp bố trí quỹ đất 20% dành để phát triển NƠXH tại mỗi dự án không phù hợp với quy hoạch của địa phương thì UBND cấp tỉnh phải thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ).

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ các quy định nêu trên, báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc để yêu cầu chủ đầu tư dự án KĐT mới Định Trung thực hiện nghĩa vụ NƠXH theo quy định của pháp luật.

Cũng theo văn bản trả lời Sở Xây dựng Vĩnh Phúc ngày 01/7/2022, Bộ Xây dựng đã nêu rõ các căn cứ, quy định pháp luật về quỹ đất dành để phát triển NƠXH.

Cụ thể, Bộ Xây dựng cho rằng, theo quy định pháp luật tại khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở năm 2014 có quy định: “Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng NƠXH theo quy định của Chính phủ.

Đối với các loại đô thị còn lại, UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để yêu cầu chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng NƠXH”.

Đồng thời, tại khoản 1 và 3 Điều 56 Luật Nhà ở năm 2014 có quy định: “Khi phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu nghiên cứu đào tạo, UBND có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm xác định rõ diện tích đất để xây dựng NƠXH” và “Đất để xây dựng NƠXH bao gồm diện tích đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư phải dành để xây dựng NƠXH”.

Liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Nhà ở năm 2014 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm dành diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng NƠXH theo quy định của pháp luật về nhà ở…

Trong một diễn biến khác, tìm hiểu của phóng viên Tạp chí Xây dựng, dự án KĐT mới Định Trung do Danko Group làm chủ đầu tư. Theo giới thiệu, dự án này có quy mô hơn 24 ha với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Được biết, Danko Group có nhiều dự án nhà ở, bất động sản đang triển khai tại tỉnh Thái Nguyên, trong đó phải kể đến các dự án như, khu nhà ở phường Bách Quang, TP Sông Công; KĐT Danko City.

Trước đó, Tạp chí Xây dựng đã từng có bài viết “Cần rà soát pháp lý khu nhà ở Bách Quang của Công ty Danko” về dự án khu nhà ở phường Bách Quang do Danko Group làm chủ đầu tư.

Bình luận