Yêu cầu tăng cường chất lượng công trình, an toàn lao động dự án hạ tầng giao thông

16:55 16/11/2023
Người đứng đầu chủ đầu tư, BQLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT và pháp luật đối với dự án được giao quản lý không đáp ứng chất lượng theo yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ban hành Công điện về tăng cường công tác quản lý để đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động tại các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do bộ quản lý.

Công điện nêu rõ, trong năm 2023, Bộ GTVT đã ban hành nhiều Chỉ thị, văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng công trình, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do bộ quản lý.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận thời gian qua, tại một số dự án, công trình vẫn còn tồn tại khiếm khuyết về chất lượng công trình, để xảy ra các vụ tai nạn lao động làm hư hỏng một số hạng mục công trình, gây thương vong cho người lao động trên công trường.

Để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo an toàn lao động trong thi công, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, BQLDA và các đơn vị có liên quan kiểm tra, chấp thuận, phê duyệt các nội dung liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Các chủ thể trên kiểm tra và giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật liệu, vật tư, thiết bị đưa vào công trình; biện pháp thi công, chất lượng thi công và công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

BQLDA, chủ đầu tư kiểm tra, chấp thuận kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật, đặc biệt đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng phải được kiểm định kỹ thuật an toàn; kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tuân thủ các điều khoản hợp đồng đã ký kết, đặc biệt đảm bảo chất lượng xây dựng công trình; kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình theo quy định của hợp đồng.

Về công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng công trình, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm tra, chấp thuận biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chỉ cho phép nhà thầu triển khai thi công sau khi biện pháp thi công được chấp thuận.

BQLDA, chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn giám sát tăng cường công tác kiểm tra hệ thống quản lý, kiểm soát của nhà thầu thi công về công tác an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chấn chỉnh kịp thời việc triển khai tại hiện trường của nhà thầu thi công về bố trí các phương tiện, dụng cụ, thiết bị thi công, phương pháp thi công… phù hợp với biện pháp thi công được chấp thuận; biện pháp đảm bảo an toàn lao động (biện pháp phòng hộ, dụng cụ bảo hộ lao động, chế độ, thời gian làm việc…); biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (bố trí lực lượng cảnh giới, hướng dẫn, các biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu cảnh giới…) và các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo đúng biện pháp thi công đã được chấp thuận và theo quy định; kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Các nhà thầu thi công tổ chức thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Người đứng đầu chủ đầu tư, BQLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT và pháp luật đối với dự án được giao quản lý không đáp ứng chất lượng theo yêu cầu; chậm trễ trong việc xử lý vi phạm về chất lượng công trình và công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Bình luận