Thị trường

Yêu cầu xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ

Bình Định:

Yêu cầu xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ

Thanh An Thanh An - 07:01, 31/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Bình Định giao một số sở, ban ngành của tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các dự án chậm tiến độ, vi phạm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

Cụ thể, trước tình hình tiềm ẩn phức tạp về an ninh - trật tự liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các dự án chậm tiến độ, vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường.

Đồng thời, rà soát, đánh giá cụ thể những dự án có khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó tham mưu, hướng dẫn giải quyết đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng (Đối với các dự án ngoài khu kinh tế), Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh (với các dự án trong khu kinh tế) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các dự án chậm tiến độ, vi phạm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng...

Ảnh minh họa: Internet.

Đối với chủ đầu tư các dự án bất động sản, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm thông báo, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong kinh doanh; thực hiện đúng theo hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai đã ký kết.

Theo UBND tỉnh Bình Định, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề liên quan quyền lợi, bảo đảm hài hòa lợi ích cho khách hàng. Cùng đó, có kế hoạch, phương án xử lý, đối thoại với khách hàng khi xảy ra tranh chấp. Đồng thời, rà soát, mời một số doanh nghiệp bất động sản có các vấn đề tồn tại, vướng mắc để Chủ tịch UBND tỉnh làm việc cụ thể để xử lý.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu kiểm soát chặt chẽ và xử lý đối với các nguồn đăng tải thông tin không chính xác, không chính thống gây tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư, khách hàng liên quan lĩnh vực bất động sản...

Ý kiến của bạn