"TỔNG CỤC THỐNG KÊ"

  •  Tình hình kinh tế-xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2022

    Tình hình kinh tế-xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2022

    Theo Tổng cục thống kê, GDP quý II năm 2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021. Tình hình kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022 được thể hiện qua đồ hoạ thông tin sau: