kiểm tra thuế

  • Xử lý trên 21.665 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

    Xử lý trên 21.665 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

    Từ nay đến cuối năm, ngoài việc chủ động hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế đã được Bộ Tài chính phê duyệt, toàn ngành thuế sẽ tập trung phân tích rủi ro, đặt trọng tâm thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế ở một số lĩnh vực như: thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản,…