Di sản

Bảo tồn kiến trúc Đà Lạt dưới góc độ giáo dục di sản

Bảo tồn kiến trúc Đà Lạt dưới góc độ giáo dục di sản

10:58, 26/11/2021

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngVới lợi thế về địa hình độc đáo, khí hậu đặc trưng, hệ thống di sản quý giá và người dân thân thiện, Đà Lạt (Lâm Đồng) đã được các chuyên gia nhận định là đô thị di sản.

Ý kiến của bạn