Chỉ đạo điều hành

Bộ Xây dựng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ trong các tháng cuối năm

Bộ Xây dựng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ trong các tháng cuối năm

Thanh Nga Thanh Nga - 14:10, 21/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSáng 21/10, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, thúc đẩy các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trong các tháng cuối năm.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã quán triệt một số nét chính tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó Đảng sẽ đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thông qua đường lối, tổ chức cán bộ, kiểm tra, thanh tra, giám sát, tuyên truyền, nêu gương, đổi mới công tác lãnh đạo chuyên môn của Đảng…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị quán triệt một số nét chính tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cũng tại Hội nghị, ông Tạ Quang Vinh - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng nêu báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, trong đó nhấn mạnh một số chỉ tiêu kế hoạch về tốc độ tăng trưởng toàn ngành ước tăng 5-5,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 41,5%. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 25,5m2 sàn/người, tăng 0,5m2 sàn/người so với năm 2021.

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022.

Tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100% đối với các thành phố, thị xã, thị trấn. Tỷ lệ lập quy hoạch phân khu so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt khoảng 70-90% đối với các đô thị loại đặc biệt và loại I, khoảng 40-50% đối với các đô thị loại II, loại III, loại IV. Quy hoạch chi tiết đạt khoảng 40% so với diện tích đất xây dựng đô thị.

Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 92,8%, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng công suất các nhà máy nước đô thị và vùng nông thôn lân cận đã đạt khoảng 11,6 triệu m3/ngđ với tổng số hơn 750 nhà máy nước sạch. Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm xuống còn 17%, giảm 0,2% so với năm 2021. Tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom xử lý đạt khoảng 15%.

Về vật liệu xây dựng, giá trị sản xuất xi măng ước đạt 66,1 triệu tấn (riêng trong quý III/2022 ước đạt 23,7 triệu tấn), giảm khoảng 14,6% so với cùng kỳ, tiêu thụ ước đạt 72,7 triệu tấn (trong quý III/2022 ước đạt 21,6 triệu tấn), giảm khoảng 8,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất kính ước đạt 160 triệu tấn (riêng trong quý III/2022 ước đạt 54,5 triệu tấn), giảm khoảng 5% so với cùng kỳ, tiêu thụ ước đạt 158 triệu tấn (trong quý III/2022 ước đạt 54,5 triệu tấn), tăng khoảng 19,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất gạch ốp lát ước đạt 381 triệu tấn (riêng trong quý III/2022 ước đạt 134 triệu tấn), tăng khoảng 4,5% so với cùng kỳ, tiêu thụ ước đạt 373 triệu tấn (trong quý III/2022 ước đạt 130 triệu tấn), tăng khoảng 20,3% so với cùng kỳ.

Đánh giá chung kết quả đạt được cho thấy, ngay từ đầu năm 2022, Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ lớn, then chốt, có trọng tâm trọng điểm để tạo chuyển biến tích cực, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao trong năm 2022 với một số kết quả nổi bật. Trong đó, tính đến ngày 17/10/2022, Bộ Xây dựng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 186 nhiệm vụ, trong đó có 61 nhiệm vụ có hạn (chiếm 32,8%), 125 nhiệm vụ không có hạn (chiếm 67,2%). Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 87/186 (đạt 46,77%), số nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện 99/186 (chiếm 53,23%).

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế do các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng có nội dung rộng, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, trong khi sự phối hợp trong quá trình tham gia soạn thảo, góp ý đôi khi chưa bảo đảm theo yêu cầu. Việc sửa đổi các quy định của pháp luật và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá chưa theo kịp với những bức xúc, vướng mắc trong thực tiễn; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát các hoạt động về đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch, kiến trúc còn hạn chế.

Chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại một số địa phương chưa cao; việc điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết còn chưa chặt chẽ. Nguồn vốn, thủ tục lập quy hoạch còn vướng mắc, khó khăn.

Năng lực quản lý và quản trị đô thị còn yếu, còn chậm đổi mới; công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về quy hoạch và phát triển đô thị còn thiếu quyết liệt, chưa đồng bộ; trình độ, năng lực của nhiều cán bộ, công chức, viên chức quản lý đô thị còn chưa theo kịp tình hình thực tế phát triển đô thị.

Thị trường BĐS thiếu nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ.

Tình trạng tăng giá vật liệu xây dựng, nguyên, nhiên đầu vào, các nhà thầu xây dựng thiếu việc làm, thiếu nhân lực, thiếu vốn đang diễn ra phổ biến nhưng chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu để giải quyết. Các doanh nghiệp xây dựng chậm phục hồi sau đại dịch COVID-19, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng cao. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng năm 2022 số lượng doanh nghiệp ngành Xây dựng tạm ngừng kinh doanh có thời hạn hơn 7,2 nghìn doanh nghiệp tăng 45,7 % so với cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp kinh doanh BĐS tạm ngừng kinh doanh có thời hạn hơn 1,6 nghìn doanh nghiệp tăng 57,6 % so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường BĐS vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn, cơ cấu hàng hóa chưa phù hợp, thiếu trầm trọng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ. Giá BĐS tăng cao gây khó khăn cho những người mua có nhu cầu ở thực.

Ba tháng cuối năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đảm bảo tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng, trong đó đặc biệt tập trung cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đảm bảo tiến độ; hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ý kiến của bạn