Cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên

12:05 07/09/2023
Huyện Việt Yên có tốc độ công nghiệp hoá rất nhanh, chiếm 70% sản lượng công nghiệp của toàn tỉnh Bắc Giang. Do đó, quá trình phát triển kinh tế của địa phương cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân cũng như các thiết chế văn hoá đồng bộ kèm theo.

Ngày 7/9, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng các xã dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông Trần Quốc Thái - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, phạm vi nghiên cứu gồm toàn bộ ranh giới nội thị của huyện Việt Yên là 77,73 km2.

Có 09 xã, thị trấn dự kiến trở thành phường: Thị trấn Bích Động, thị trấn Nếnh và các xã: Hồng Thái, Tăng Tiến, Quảng Minh, Ninh Sơn, Quang Châu, Vân Trung, Tự Lạn.

Dân số khu vực nội thị dự kiến là 130.227 người, đã bao gồm dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi.

Cũng theo báo cáo, 09 xã, thị trấn nói trên đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị để thành lập phường thuộc thị xã Việt Yên theo quy định tại Nghị quyết số 26/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Tại Hội nghị, đại biểu các Bộ, ngành đã đóng góp một số ý kiến, liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác chỉnh trang đô thị chuẩn bị cho việc thành lập thị xã trên các khía cạnh hệ thống giao thông, vỉa hè, chiếu sáng; hoàn thiện thêm công trình văn hoá, thể dục thể thao; tu bổ di tích.

Đồng thời chuẩn hoá các số liệu thống kê đảm bảo tính thực tiễn; chú trọng phát triển NƠXH, nhà ở công nhân để nâng cao đời sống nhân dân và công nhân trong các khu công nghiệp; nâng cao chỉ tiêu cây xanh công cộng, hạ tầng thương mại; gắn việc thành lập các phường với công tác sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn…

Ông Trần Quốc Thái - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Quốc Thái - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ cũng như các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị.

Theo ông Trần Quốc Thái, huyện Việt Yên có tốc độ công nghiệp hóa rất nhanh, chiếm 70% sản lượng công nghiệp của toàn tỉnh Bắc Giang. Do đó quá trình phát triển kinh tế của địa phương cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân cũng như các thiết chế văn hoá đồng bộ kèm theo.

Địa phương cũng cần quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch; khắc phục điểm yếu về cây xanh công cộng và xử lý nước thải.

Ông Trần Quốc Thái cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, chịu trách nhiệm các số liệu báo cáo, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị; đảm bảo việc thành lập phường phù hợp với quy hoạch; rà soát các thuyết minh, bản vẽ, các tiêu chuẩn hạ tầng thương mại, cây xanh công cộng.

KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Nguyễn Kế

Theo kết quả bỏ phiếu, 09 đơn vị hành chính dự kiến thành lập phường của thị xã Việt Yên đều đạt so với quy định.

Huyện Việt Yên được xác định là huyện trọng điểm công nghiệp của tỉnh Bắc Giang.

Sau khi được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV năm 2021, huyện Việt Yên đã xây dựng kế hoạch tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại IV, trong đó tập trung vào các tiêu chuẩn chưa đạt, như đất công trình dịch vụ công cộng đô thị, cơ sở y tế cấp đô thị, mật độ đường nội thị, tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn, tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị, nhà tang lễ.

Hết năm 2022, rà soát các tiêu chí của đô thị loại IV, Việt Yên đạt 92,86 điểm, tăng 5,92 điểm so với thời điểm được công nhận đô thị loại IV; đã khắc phục hầu hết các tiêu chuẩn chưa đạt, còn lại 2 tiêu chuẩn chưa đạt là tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn, công trình xanh (tiêu chuẩn mới).

Bình luận