Chỉ đạo điều hành

Đảm bảo quyền được tiếp cận nguồn nước sạch của người dân

Đảm bảo quyền được tiếp cận nguồn nước sạch của người dân

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:02, 18/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCần bảo đảm quyền được tiếp cận nguồn nước sạch của người dân, đồng thời thể chế hóa cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư và vận hành công trình cấp nước ở khu vực khó khăn về nguồn nước, dân cư phân tán.

Ngày 17/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2023 để thảo luận về các đề nghị xây dựng luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cấp, thoát nước; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Điện lực (sửa đổi). 

Quang cảnh phiên họp. Ảnh VGP

Tại Phiên họp, Chính phủ đã nghe cơ quan chủ trì trình bày tóm tắt đề nghị xây dựng các luật; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến xây dựng các dự án luật; tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành; xem xét về quy trình, thủ tục chuẩn bị; các yêu cầu, nguyên tắc xây dựng Luật; tính đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan; tham khảo kinh nghiệm quốc tế; đồng thời phân tích sâu các vấn đề căn cơ và còn có nhiều ý kiến khác nhau tại các dự án luật.

Đối với đề nghị xây dựng "Luật Cấp, thoát nước", Chính phủ dành thời gian thảo luận về phát triển cấp, thoát nước đồng bộ, thống nhất, hiệu quả theo chiến lược, quy hoạch và kế hoạch; quản lý, vận hành và khai thác hệ thống cấp, thoát nước; bảo đảm nguồn lực phát triển cấp, thoát nước…

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, để đảm bảo được việc tiếp cận nguồn nước sạch của người dân, trong dự thảo Luật Cấp, thoát nước cần bổ sung thêm phạm vi điều chỉnh cũng như các nội dung chính sách liên quan đến vấn đề quản lý chất lượng nước sạch, trong đó cần quy định rõ các chính sách liên quan đến kiểm soát chất lượng nước sạch, chính sách phát triển các phòng thí nghiệm đạt chuẩn và xây dựng các quy chuẩn chất lượng nước sạch.

Liên quan đến vấn đề cấp nước cho khu vực nông thôn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, nêu thực trạng hiện nay đang tồn tại song song hai quy chuẩn, đó là quy chuẩn nước sạch và quy chuẩn nước hợp vệ sinh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, mục tiêu phấn đấu 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là hoàn toàn có thể đạt được, tuy nhiên trong 95% đó chỉ có 52% được sử dụng nước đạt quy chuẩn nước sạch của Bộ Y tế. Đây là một thực tế mà dự thảo Luật Cấp, thoát nước cần phải tính đến và có giải pháp phù hợp để huy động được các nguồn lực đầu tư cho cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Cũng tại phiên họp, về đề nghị xây dựng "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa", các thành viên Chính phủ quan tâm thảo luận về các nội dung: Xác định sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa; về thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng và triển khai đầy đủ các cam kết quốc tế và phù hợp thông lệ quốc tế; tăng cường vai trò, hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm soát viên chất lượng; tính hiệu quả của hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa…

Đối với đề nghị xây dựng "Luật Điện lực (sửa đổi)", các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận các nội dung về: Phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới; hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động điện lực và việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực; quản lý hoạt động mua bán điện theo hướng thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường; quản lý, vận hành hệ thống điện, chú trọng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm; an toàn sử dụng điện sau công tơ và bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình thủy điện.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến đối với từng nội dung của các đề nghị xây dựng luật; giao việc cho các Bộ, ngành chủ trì và các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để chuẩn bị các hồ sơ tài liệu và tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hoàn thiện các các dự án luật, báo cáo trình Quốc hội bảo đảm tiến độ, chất lượng, trước mắt là các dự án luật, báo cáo trình tại kỳ họp thứ sáu. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao các Bộ, ngành việc hoàn thiện, đẩy nhanh, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng cũng chỉ đạo 10 yêu cầu trọng tâm trong việc xây dựng, hoàn thiện dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, các Bộ, ngành phải tăng cường vai trò người đứng đầu, Bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý.

Cùng với đó, các Bộ, ngành phải đầu tư công sức, nguồn lực cho công tác thể chế; bổ sung, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức làm công tác pháp chế.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý các Bộ, ngành thực hiện rà soát, phân cấp, phân quyền, đơn giản, cắt giảm hóa thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn, thích ứng với điều kiện mới; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng pháp luật...

Dự thảo Luật Cấp, thoát nước được Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng xây dựng gồm 7 Chương, 69 Điều và đề xuất 5 nhóm vấn đề cần tập trung giải quyết gồm: Phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; Quản lý vận hành công trình cấp nước, thoát nước; Quản lý dịch vụ cấp nước, thoát nước; Tài chính trong hoạt động cấp nuớc, thoát nước; Quản lý nhà nuớc về cấp nước, thoát nước.

Toàn quốc hiện có hơn 750 nhà máy sản xuất nước sạch và 80 nhà máy xử lý nước thải. Trước tốc độ đô thị hóa, tốc độ phát triển dân số cơ học tại các đô thị lớn, công tác cấp, thoát nước đã bộc lộ nhiều bất cập.

Ý kiến của bạn