Infographic

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022

10:17, 29/10/2022

Tổng cục Thống kê đã công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2022. Theo đó, CPI tháng Mười đã tăng 4,16% so với tháng 12/2021 và lên 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ý kiến của bạn