ISSN 2734-9888

Nghiên cứu ứng dụng hệ giảm chấn chất lỏng TLD trong kết cấu nhà cao tầng

Nghiên cứu ứng dụng hệ giảm chấn chất lỏng TLD trong kết cấu nhà cao tầng

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo tập trung nghiên cứu ứng dụng bể chứa nước trên mái trong các tòa nhà cao tầng làm giảm tác dụng do tải trọng động đất, hay còn gọi là bộ giảm chấn bằng chất lỏng (TLD).

Ý kiến của bạn