ISSN 2734-9888

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tính pháp lý bất động sản nghỉ dưỡng

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tính pháp lý bất động sản nghỉ dưỡng

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNhững năm gần đây, bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc phát triển quá mạnh mẽ như vậy dẫn đến nhiều rủi ro tìm ẩn. Do đó, việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến pháp lý BĐS nghỉ dưỡng tại Việt Nam là cần thiết và mang ý nghĩa thực tiễn rất lớn.

Ý kiến của bạn