Chính sách & cuộc sống

3 dự án luật liên quan bất động sản sẽ được Quốc hội thông qua cùng thời điểm

3 dự án luật liên quan bất động sản sẽ được Quốc hội thông qua cùng thời điểm

Thanh Nga Thanh Nga - 09:26, 25/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngLuật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp lần thứ 5 và thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 6, cùng thời điểm thông qua Luật Đất đai sửa đổi.

Tại Kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa XV, phiên thảo luận ở hội trường sáng 24/5 về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai sửa đổi từ kỳ họp Quốc hội lần thứ 3 sang kỳ họp Quốc hội lần thứ 4 năm 2023. 

2 dự án Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi cũng dự kiến trình vào kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 cùng thời điểm thông qua Luật Đất đai sửa đổi.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 3 lần này, trình Quốc hội thông qua 5 luật, 4 nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật.

Tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 4 vào tháng 10/2022, có 7 luật gồm 1 luật theo quy trình tại một kỳ họp mới được bổ sung, 6 luật đã có trong chương trình, cho ý kiến 7 dự án luật.

Về dự án Luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội đối với dự án luật này đến khi có chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai là rất cấp thiết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành luật, đáp ứng yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ sở để sửa đổi, bổ sung đồng bộ, khắc phục những hạn chế, bất cập trong các văn bản luật khác có liên quan.

Tuy nhiên, Luật Đất đai là dự án luật lớn, có nhiều nội dung phức tạp, cần nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng. Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (tháng 5/2022) mới tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW để ban hành nghị quyết mới, nên cần có thêm thời gian để nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện dự án luật.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ, cho phép lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai từ kỳ họp Quốc hội lần thứ 3 sang kỳ họp Quốc hội lần thứ 4, vẫn giữ quy trình xem xét, thông qua tại 3 kỳ họp Quốc hội, cho ý kiến tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 4 và thứ 5, thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 6.

Trong năm 2023, dự kiến tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 5 sẽ diễn ra vào tháng 5/2023, sẽ trình Quốc hội thông qua 6 luật và nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, cho ý kiến 6 dự án luật.

Còn tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 6 sẽ diễn ra vào tháng 10/2023, trình thông qua 6 luật, cho ý kiến 2 dự án luật.

Như vậy, 3 dự án luật có liên quan chặt chẽ với nhau là Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ cùng được thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 6.

Ý kiến của bạn