Bình Phước dừng quy hoạch dự án 6.000 ha của Becamex IDC

08:04 05/01/2023
Dự án Khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú (huyện Đồng Phú) bị dừng thực hiện chủ trương đầu tư sau 3 năm triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương dừng quy hoạch dự án Khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú, huyện Đồng Phú.

Bản đồ huyện Đồng Phú - nơi quy hoạch dự án khu công nghiệp và dân cư rộng hơn 6.000 ha. Ảnh internet

Sau khi có chủ trương dừng quy hoạch, lãnh đạo tỉnh Bình Phước yêu cầu các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, đề xuất tham mưu UBND tỉnh kết thúc thực hiện dự án, thu hồi các công văn, quyết định liên quan đến khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú. Đồng thời, giao Ban quản lý Khu kinh tế làm việc với đơn vị tài trợ lập quy hoạch, gồm Công ty Becamex - Bình Phước và đơn vị tư vấn Công ty CP Tư vấn quy hoạch và hạ tầng đô thị Hoàng An kết thúc hợp đồng lập quy hoạch chung Khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước thống nhất chủ trương thực hiện quy hoạch chung các khu công nghiệp quy mô 4.200 ha vì đã được tích hợp vào quy hoạch của tỉnh.

Giao Sở Tài chính Bình Phước chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về kinh phí thực hiện quy hoạch chung; UBND huyện Đồng Phú phối hợp các sở, ngành liên quan căn cứ tình hình thực tế triển khai quy hoạch các khu dân cư và khu tái định cư đúng quy định, đồng bộ với quy hoạch đô thị Tân Lập, Tân Hòa (huyện Đồng Phú) gắn với quy hoạch các khu công nghiệp 4.200 ha…

Đối với các tuyến đường kết nối khu vực quy hoạch các khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú với các trục giao thông chính, UBND tỉnh Bình Phước giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát quy hoạch, hướng tuyến, điểm kết nối đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng bộ, tránh lãng phí.

Năm 2019, UBND Bình Phước và Tổng Công ty CP Becamex IDC Corp (Becamex IDC) ký thỏa thuận về việc quy hoạch dự án Khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú với quy mô hơn 6.317 ha. Dự án nằm trên địa bàn 6 xã của huyện Đồng Phú, được quy hoạch phát triển theo mô hình liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Hiện trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 13 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 6.000 ha; có 12/13 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 360 dự án với tổng số vốn hơn hơn 3,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hơn 12.000 tỷ đồng vốn trong nước.

Bình luận