Đô thị

Hà Nội thực hiện sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo

Hà Nội thực hiện sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo

Tuấn Đông Tuấn Đông - 06:00, 08/06/2023

Kế hoạch tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của thủ đô Hà Nội xác định rõ 6 sáng kiến, trong đó có 3 sáng kiến cấp độ địa phương, 3 sáng kiến cấp độ quốc tế.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về việc thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023.

Kế hoạch nhằm triển khai các nhiệm vụ cụ thể thực hiện các sáng kiến và cam kết của Hà Nội khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân Thủ đô và quốc tế cùng tham gia, hỗ trợ Hà Nội xây dựng Thành phố sáng tạo.

Hà Nội triển khai nhiều phần việc để hiện thực hóa các cam kết với UNESCO về xây dựng Thành phố sáng tạo. Ảnh Nguyễn Thanh

Theo đó, kế hoạch đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, như: Các hoạt động thành phố Hà Nội tham gia với vai trò thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO; xây dựng Báo cáo giám sát tư cách thành viên theo yêu cầu của UNESCO theo nhiệm kỳ vào năm 2023…

Đáng chú ý, về thực hiện các sáng kiến, chương trình của TP Hà Nội tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, kế hoạch xác định rõ 6 sáng kiến, trong đó thực hiện 3 sáng kiến cấp độ địa phương (gồm: Kiến tạo Trung tâm Thiết kế sáng tạo Hà Nội; xây dựng và hỗ trợ các không gian sáng tạo tại Hà Nội; chương trình truyền hình tài năng sáng tạo Hà Nội) và 3 sáng kiến cấp độ quốc tế (gồm: Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội; tổ chức Diễn đàn Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO ở khu vực Đông Nam Á năm 2023; Mạng lưới các nhà thiết kế sáng tạo trẻ).

Để làm tốt các nhiệm vụ này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã bám sát các nội dung trong hồ sơ ứng cử của TP Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, các cam kết và quy định của UNESCO, các nội dung hợp tác, thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và thực tế tại TP Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố lớn trong các nước, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm phù hợp để triển khai thực hiện.

Đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, thống nhất giữa các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đề ra.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan, phân công cụ thể nội dung, trách nhiệm; quy định rõ chế độ thông tin báo cáo tiến độ trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

Ý kiến của bạn