Đô thị

Khuyến nghị Quảng Bình nâng cao chất lượng tư vấn lập quy hoạch

Khuyến nghị Quảng Bình nâng cao chất lượng tư vấn lập quy hoạch

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 28/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngKết quả kiểm tra cho thấy công tác quản lý kiến trúc tỉnh Quảng Bình gặp khó khăn, hạn chế về chất lượng... Bộ Xây dựng khuyến nghị tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn lập quy hoạch, đội ngũ quản lý quy hoạch.

Kiến trúc chưa có điểm nhấn đô thị

Bộ Xây dựng đã tổ chức đoàn công tác làm việc, kiểm tra về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Kết quả kiểm tra cho thấy, UBND tỉnh Quảng Bình đã quan tâm đến công tác lập quy hoạch, tập trung huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, ban hành các chính sách ưu đãi, giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư... xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực đến đầu tư tại Quảng Bình.

Từ sau khi quy hoạch được duyệt, một số nhà đầu tư đã và đang quan tâm nghiên cứu đầu tư một số dự án tại TP Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, các khu trọng điểm du lịch biển tại Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch.

Đối với việc thực hiện quy hoạch tại TP Đồng Hới, có tốc độ phát triển nhanh và đang dần hoàn thiện từng bước việc thực hiện theo quy hoạch chung được duyệt và các tiêu chí đô thị loại II; thực hiện xây dựng theo những định hướng tại đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đồng Hới được duyệt năm 2012. Mạng lưới giao thông dần được hoàn thiện theo quy hoạch, đặc biệt đối với các khu vực đô thị mới phát triển. Các lộ giới đường giao thông cơ bản được quản lý theo quy hoạch được duyệt. Quản lý môi trường, cây xanh đô thị, cảnh quan sông Nhật Lệ và bờ biển tương đối tốt, một số khu vực trong đô thị cần tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường.

Để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 02 khu vực để xây dựng dự án nhà ở xã hội độc lập với tổng diện tích 15,4ha, gồm: Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh 11,3ha và Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Phú 4,1ha. Tổng diện tích đất nhà ở xã hội trên địa bàn TP Đồng Hới ở thời điểm hiện nay là 32,25ha.

Mặc dù tỷ lệ cây xanh đô thị trong thành phố lớn, tuy nhiên chưa tập trung theo dải. Các khu vui chơi giải trí, văn hóa, thể thao, sân chơi, không gian công cộng, bãi đỗ xe chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và sinh hoạt của nhân dân. Công tác quản lý kiến trúc gặp khó khăn hạn chế về chất lượng thiết kế đô thị. Kiến trúc chưa có điểm nhấn đô thị, các khu trung tâm, dải ven biển; quảng cáo chưa theo quy chuẩn ở các trục cảnh quan chính đô thị Đồng Hới.

Hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành việc hạ ngầm điện; nghĩa trang thành phố đã được quy hoạch và đầu tư xây dựng đảm bảo quy mô diện tích phục vụ cho toàn đô thị, tuy nhiên thiếu nhà tang lễ theo quy chuẩn. Cả thành phố chỉ có 01 nhà máy xử lý nước thải.

Đối với việc thực hiện quy hoạch tại Khu du lịch Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ngày 08/02/2015, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 theo Quyết định số 209/QĐ-TTg. Ngày 29/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2128/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.

Quản lý xây dựng chặt chẽ theo quy hoạch được duyệt để hấp dẫn nhà đầu tư phát triển du lịch.

UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo tổ chức lập, thẩm định phê duyệt và thực hiện các quy hoạch phân khu, chi tiết. Tuy nhiên, theo quy định cần rà soát định kỳ việc thực hiện quy hoạch xây dựng. Để bảo vệ môi trường cảnh quan và hấp dẫn nhiều nhà đầu tư phát triển du lịch tại khu vực này, cần quản lý xây dựng chặt chẽ theo quy hoạch đã được duyệt, rà soát việc thực hiện theo quy hoạch định kỳ, xác định kịp thời những vấn đề tồn tại để có giải pháp điều chỉnh quy hoạch phù hợp.

Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng

Bên cạnh đó, kết quả công tác kiểm tra cũng cho thấy còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Bộ Xây dựng khuyến nghị UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo rà soát việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt, tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, tạo điều kiện cơ sở pháp lý quản lý xây dựng và hấp dẫn các dự án đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ việc lập các dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt, đặc biệt việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phải phù hợp các điều kiện, nguyên tắc theo quy định pháp luật, kiểm soát chặt chẽ thực hiện quy hoạch đối với các đô thị, khu du lịch ven biển và Khu Kinh tế hòn La, đô thị du lịch Phong Nha - kẻ Bàng.

Quan tâm nguồn lực kinh phí để thực hiện đầy đủ công tác lập đồ án quy hoạch phân khu, thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc; việc cắm mốc giới theo quy hoạch (chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng, ranh giới các vùng bảo vệ, cấm xây dựng…).

Rà soát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, các dự án không đưa vào sử dụng, chưa sử dụng, triển khai chậm tiến độ, quá thời hạn thực hiện theo quy định, để từ đó đề xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thu hồi và điều chỉnh các bất cập trong quy hoạch; đảm bảo tuân thủ pháp luật đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường cảnh quan và lợi ích chính đáng của cộng đồng nhân dân liên quan.

Nâng cao chất lượng tư vấn lập quy hoạch cũng như đội ngũ quản lý quy hoạch tại thành phố, các huyện và thị trấn trong tỉnh thông qua các chương trình, khóa tập huấn về đào tạo chuyên môn quy hoạch và quản lý đô thị. Lưu ý chất lượng quy hoạch chưa cao, dẫn đến phải điều chỉnh quy hoạch.

Rà soát các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt để đánh giá, bổ sung phần thiết kế đô thị trong quy hoạch phân khu, chi tiết; bổ sung quy định quản lý các khu vực quan trọng theo quy định về thiết kế đô thị.

Công khai quy hoạch tại cổng điện tử Sở Xây dựng đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết đối với nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức cơ quan (ví dụ: bổ sung các bản đồ quy hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển không gian, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, quyết định phê duyệt quy hoạch…). Quan tâm khai thác bản sắc văn hóa, kiến trúc truyền thống đặc trưng các dân tộc trong tỉnh.

Việc quản lý chỉ giới đường đỏ (lộ giới) cần tuân thủ chặt chẽ theo quy hoạch được duyệt. Phạm vi bảo vệ hệ thống hành lang thoát nước mưa đô thị cần được quản lý chặt chẽ, không được xây dựng vi phạm chỉ giới bảo vệ, ảnh hưởng tới thoát nước đô thị. Công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị cần được quan tâm chặt chẽ hơn, đặc biệt đối với các khu du lịch để đảm bảo vệ sinh môi trường và hấp dẫn khách du lịch.

Xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án ưu tiên cụ thể đặc biệt các đô thị lớn như TP Đồng Hới, thị xã Ba Đồn giai đoạn 2021-2025.

Lưu ý phương án đầu tư hạ tầng đồng bộ đặc biệt hệ thống thoát nước mưa, hồ điều hòa, hệ thống thu gom nước thải, rác thải, nghĩa trang đáp ứng tiêu chí đô thị, không ảnh hưởng đến hạ tầng hiện hữu gây quá tải lên hệ thống hạ tầng hiện hữu của đô thị đặc biệt các đô thị mới ven biển đang hình thành tại TP Đồng Hới.

Trong đồ án điều chỉnh quy hoạch các khu đô thị về hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, xử lý CTR, nghĩa trang), cần nêu rõ phương án tính, giải pháp về hạ tầng thu gom, tiếp nhận trung chuyển, xử lý CTR chỉ nêu đưa về khu xử lý tập trung. Xây dựng lộ trình, kế hoạch, bổ sung các chỉ tiêu, tiêu chí để đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng đô thị. Đôn đốc thực hiện các dự án chưa thực hiện, chậm, quá hạn.

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm