12 dự án NƠXH được chấp thuận chủ trương đầu tư trong quý III

07:01 23/10/2023
Bộ Xây dựng cho biết, trong quý III/2023 trên địa bàn cả nước có 2 dự án NƠXH được khởi công với quy mô khoảng 5,2 nghìn căn; đồng thời có 12 dự NƠXH được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô hơn 12,6 nghìn căn.

Theo số liệu báo cáo về dự án NƠXH dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân KCN của Bộ Xây dựng quý III cho thấy, trên địa bàn cả nước có 19 dự án NƠXH dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân KCN với quy mô 18,7 nghìn căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng.

Trong đó, đã hoàn thành 5 dự án với quy mô 850 căn, bằng 176% so với quý II/2023; Đã khởi công xây dựng 2 dự án với quy mô 5,2 nghìn căn;

Theo Bộ Xây dựng, ngoài các dự án đã được khởi công nêu trên, có 12 dự án với quy mô hơn 12,6 nghìn căn được chấp thuận chủ trương đầu tư mới.

Ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS, Bộ Xây dựng cho biết, lũy kế giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn cả nước đã có 465 dự án NƠXH dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân KCN với quy mô 412,8 nghìn căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng.

Cụ thể, đã hoàn thành 46 dự án với quy mô 20,2 nghìn căn; Đã khởi công xây dựng 110 dự án với quy mô khoảng 100 nghìn căn.

Lũy kế giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn cả nước đã có 465 dự án NƠXH dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân KCN với quy mô 412,8 nghìn căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng.

Ngoài các dự án đã được khởi công nêu trên, đã có 309 dự án với quy mô 292,4 nghìn căn được chấp thuận chủ trương đầu tư mới.

Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS đánh giá, với 12 dự án NƠXH được chấp thuận chủ trương đầu tư trong quý III cho thấy sự chủ động vào cuộc của các địa phương trong việc phát triển NƠXH.

Trong thời gian tới cần sự quan tâm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các cấp chính quyền, sự quan tâm của các doanh nghiệp kinh doanh BĐS nhằm thúc đẩy hoàn thành 110 dự án với quy mô khoảng 100 nghìn căn đang triển khai xây dựng.

Bên cạnh đó, khẩn trương thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư đối với 309 dự án với quy mô khoảng 292,4 nghìn căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để đạt mục tiêu của Đề án đến năm 2025.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay NƠXH, ông Hoàng Hải cho biết, theo báo cáo, các địa phương và các chủ đầu tư hiện nay đã có đã có 20 tỉnh (Vũng Tàu, Trà Vinh, Bắc Giang, Tây Ninh, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Định, An Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hậu Giang, Bình Dương, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Kiên Giang, Bình Thuận) công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 25,8 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, có 49 dự án NƠXH với nhu cầu vay vốn là hơn 24,6 nghìn tỷ đồng; 3 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với nhu cầu vay vốn là hơn 1,2 nghìn tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có một số dự án NƠXH tại các địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 83,1 tỷ đồng.

Trong đó, bao gồm các doanh nghiệp: Công ty Minh Phương tại tỉnh Phú Thọ được giải ngân  23,7/95 tỷ đồng tỷ đồng; Công ty Kinh Bắc tại tỉnh Bắc Ninh được giải ngân 46/50 tỷ đồng; Liên doanh Công ty CP nhà số 6 Hà Nội và Công ty CP tư vấn Toàn Cầu tại TP Hà Nội được giải ngân 13,4/950 tỷ đồng.

 

Bình luận