Đô thị

Làm rõ hơn vai trò, vị trí của đô thị Trảng Bom trong mối liên hệ không gian vùng

Làm rõ hơn vai trò, vị trí của đô thị Trảng Bom trong mối liên hệ không gian vùng

Tuấn Đông - Đình Hà Tuấn Đông - Đình Hà - 13:18, 06/12/2022

Đơn vị tư vấn cần làm rõ hơn vai trò, vị trí của đô thị Trảng Bom trong mối liên hệ không gian vùng; rà soát số liệu hiện trạng sử dụng đất; bổ sung phương án sắp xếp đơn vị hành chính trong phạm vi lập quy hoạch.

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040. Bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị.

Bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Đình Hà

Báo cáo tóm tắt tại hội nghị cho biết, theo Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Trảng Bom được định hướng là đô thị loại III, có vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa huyện; trung tâm công nghiệp tập trung đa ngành, trung tâm tiếp vận, kho vận phía Đông; trung tâm giải trí, thể dục thể thao và du lịch sinh thái cấp Vùng TP Hồ Chí Minh.

Cũng theo quy hoạch, trong giai đoạn 2021 - 2025, Trảng Bom tiếp tục thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu, nâng cấp lên thị xã. Lộ trình đến trước năm 2025, đưa đô thị Trảng Bom đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành thị xã Trảng Bom; giai đoạn 2026 - 2030 xây dựng, hoàn thiện hạ tầng đô thị áp dụng hệ thống hạ tầng đô thị xanh và định hướng đạt tiêu chí đô thị loại III, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hoá những chiến lược, định hướng phát triển của tỉnh Đồng Nai và huyện Trảng Bom, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, không gian đô thị, kiến trúc cảnh quan trên địa bàn huyện; xây dựng đô thị Trảng Bom trở thành đô thị phát triển kinh tế tổng hợp, đô thị văn minh, hiện đại.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Trảng Bom với tổng diện tích tự nhiên 32.724,05ha, gồm 17 đơn vị hành chính (1 thị trấn và 16 xã). Quy mô dân số năm 2020 của huyện là 363.122 người.

Tại hội nghị, các chuyên gia, thành viên Hội đồng thống nhất lý do, sự cần thiết lập Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040.

Tuy nhiên, theo các thành viên Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần rà soát căn cứ pháp lý, lược bỏ một số văn bản đã hết hiệu lực và cập nhật những văn bản mới liên quan, trong đó có các nội dung liên quan đến phòng cháy chữa cháy; điều chỉnh thời hạn thực hiện quy hoạch đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành; làm rõ hơn vai trò, vị trí của đô thị Trảng Bom trong mối liên hệ không gian vùng; rà soát số liệu hiện trạng sử dụng đất; bổ sung phương án sắp xếp đơn vị hành chính trong phạm vi lập quy hoạch.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Trần Thu Hằng tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng; đồng thời bổ sung một số ý kiến và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, trong đó chú trọng xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện quy hoạch đến năm 2045, để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; rà soát cơ sở khoa học của dự báo quy mô dân số; xác định mô hình cấu trúc phát triển không gian đô thị; làm rõ tính khả thi và nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Bà Trần Thu Hằng đề nghị đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ và dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để UBND tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Huyện Trảng Bom được thành lập ngày 01/01/2004; là một huyện trung du, phía Nam giáp huyện Long Thành, phía Đông giáp huyện Thống Nhất, phía Tây giáp thành phố Biên Hòa, phía Bắc giáp huyện Vĩnh Cửu.

Huyện Trảng Bom có 01 thị trấn (thị trấn Trảng Bom) và 16 xã: Xã An Viễn, Xã Bàu Hàm, Xã Bắc Sơn, Xã Bình Minh, Xã Cây Gáo, Xã Đông Hòa, Xã Đồi 61, Xã Giang Điền, Xã Hố Nai 3, Xã Hưng Thịnh, Xã Quảng Tiến, Xã Sông Thao, Xã Sông Trầu, Xã Tây Hòa, Xã Thanh Bình, Xã Trung Hòa.

Huyện Trảng Bom có nhiều lợi thế về hệ thống giao thông, và được ví như cửa ngõ đến trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Ngày 11/5/2019, Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận thị trấn Trảng Bom là đô thị loại IV.

Ý kiến của bạn