Chỉ đạo điều hành

\\\

"Sẽ thanh tra 9 danh mục trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng"

Huy Thảo (thực hiện) Huy Thảo (thực hiện) - 09:23, 08/01/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNhằm phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tập trung vào một số vấn đề nổi cộm hiện nay; bảo đảm cân đối trong hoạt động thanh tra, mang tính đại diện cho ngành, lĩnh vực. Tạp chí Xây dựng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng.

Nhìn lại một năm hoạt động, ông có thể chia sẻ về những kết quả Thanh tra Bộ Xây dựng đã đạt trong năm 2021?

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Năm 2021, Thanh tra Bộ đã triển khai 8 đoàn thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; cử cán bộ tham gia 5 đoàn thanh tra liên ngành; ban hành 24 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 387,2 tỷ đồng.

Qua thanh tra cũng đã tổng hợp, bổ sung mới vào Nghị định thay thế Nghị định 139/2017/NĐ-CP về 23 hành vi vi phạm, đề xuất tăng mức xử phạt 300 triệu/1hành vi vi phạm trong công tác quản lý kinh phí bảo trì chung cư.   

Sau khi kết luận được công bố đã có rất nhiều ban quản trị nhà chung cư gửi thư cảm ơn tới Bộ trưởng và Thanh tra Bộ đã giải quyết được những bức xúc đã tồn tại, kéo dài suốt nhiều năm nay. Các ban quản trị cũng cam kết sẽ quản lý và sử dụng phần kinh phí bảo trì đúng quy định của pháp luật, giúp sinh hoạt của hàng vạn cư dân tại các khu chung cư ngày càng tốt hơn.

Công tác đôn đốc, kiểm tra thực hiện sau thanh tra tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ và Ngân sách nhà nước theo kết luận thanh tra ban hành trong năm 2021 đạt 100%; tỷ lệ nộp phạt theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đạt 96,52%. Qua đôn đốc, báo cáo, các đơn vị đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 10 tập thể và 20 cá nhân.     

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, kéo dài nên công dân hạn chế  đến phòng Tiếp công dân của Bộ Xây dựng và chủ yếu gửi đơn qua đường bưu chính. Năm 2021, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tiếp 157 lượt công dân (tương đương với 78 vụ việc), 02 đoàn đông người có tính chất phức tạp (trung bình 25 người/đoàn);

Tiếp nhận và xử lý 1.045 lượt đơn, 75 vụ việc khiếu nại, trong đó có 13 vụ việc thuộc thẩm quyền (đã giải quyết xong 9 vụ việc, 4 vụ việc còn lại Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh và cơ quan liên quan cung cấp, bổ sung thông tin tài liệu), còn lại là các đơn, vụ việc đã có quyết định giải quyết, đơn trùng lặp, đơn không hợp lệ.

Nhìn chung, Thanh tra Bộ Xây dựng luôn coi việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, với quan điểm “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện gắn với tổ chức thi hành hiệu quả”.

Trong năm vừa qua, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tổ chức nhiều cuộc Thanh tra về quỹ bảo trì chung cư và quỹ đất nhà ở xã hội, ông có thể cho biết cụ thể về vấn đề này?

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Việc thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án, các quỹ đất tại các khu nhà ở thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp là cần thiết, trong đó, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là tất yếu bởi câu chuyện này được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng

Việc rà soát có thể nhìn nhận và đánh giá lại tổng thể hiệu quả quỹ đất nhà ở xã hội đã sử dụng hoặc chưa qua sử dụng, từ đó có phương án hợp lý để hoạch định chính sách trong tương lai.

Đồng thời, chấn chỉnh hoạt động của những doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án chuyển đổi, sử dụng quỹ đất xây nhà ở xã hội không đúng mục đích, không phù hợp với quy hoạch ban đầu, đi chệch hướng so với chủ trương nhân văn của Chính phủ, cũng như Bộ Xây dựng.

Qua việc tổ chức thanh tra 24 nhà chung cư, cụm nhà chung cư, ban hành 18 kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị Lãnh đạo Bộ Xây dựng ban hành văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trên toàn quốc có nhiều nhà chung cư về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư nhằm giải quyết triệt để các tranh chấp, đơn thư khiếu nại kéo dài, tình trạng cư dân biểu tình, căng băng rôn tại nhà chung cư và các cơ quan chức năng gây mất mỹ quan đô thị, mất an ninh trật tự xã hội.

Ông có thể cho biết, năm 2022 Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Với quan điểm xuyên suốt, nhằm phủ kín và phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành; tập trung vào một số vấn đề nổi cộm hiện nay; bảo đảm cân đối trong hoạt động thanh tra, các dự án được thanh tra có quy mô lớn, mang tính đại diện cho ngành, lĩnh vực được thanh tra; không chồng chéo và phù hợp với nhân lực của Thanh tra Bộ.

Theo đó, Thanh tra Bộ đã trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 1258/QĐ-BXD ngày 19/11/2021 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Xây dựng, gồm 9 danh mục thanh tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (2 danh mục thanh tra hành chính; 7 danh mục thanh tra chuyên ngành).

Xây dựng, triển khai Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Lãnh đạo Bộ, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, kiểm tra, rà soát, giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước, gắn công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với việc hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật  trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác thanh tra theo nhiệm vụ được giao tại chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án của Bộ Xây dựng; Nghiên cứu, đề xuất các văn bản hướng dẫn Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính của ngành Xây dựng sau khi nghị định được Chính phủ ban hành.

Theo dõi nắm tình hình hoạt động, tăng cường việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và việc triển khai thanh tra 2 chuyên đề diện rộng đối với Thanh tra các Sở Xây dựng; tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện 3 Thông tư mới của Thanh tra Chính phủ quy định về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để đảm bảo thực hiện thống nhất.

Phát huy truyền thống tốt đẹp trong những năm qua, với tinh thần “đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm”, Thanh tra Bộ sẽ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cám ơn ông!

Ý kiến của bạn