Pháp luật xây dựng

Để dự án chậm tiến độ, Công ty CP Vạn Khởi Thành bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt

Để dự án chậm tiến độ, Công ty CP Vạn Khởi Thành bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt

Thảo Lê Thảo Lê - 11:00, 28/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngVi phạm quy định về kinh doanh bất động sản, triển khai xây dựng kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Công ty CP Vạn Khởi Thành vừa bị UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 689/QĐ-XPHC của UBND tỉnh Bắc Ninh, Công ty CP Vạn Khởi Thành (trụ sở tại số 713 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về kinh doanh BĐS, triển khai xây dựng kinh doanh BĐS, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Vi phạm quy định về phát triển nhà ở, báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở không chính xác, không trung thực, không đúng quy định hoặc không đúng yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho cơ quan thẩm quyền theo quy định;

Vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở: Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng theo quy định.

Theo quy định tại Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 58, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; Điểm a khoản 1, Điều 63 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; Điểm b, khoản 1, Điều 64 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ, Công ty CP Vạn Khởi Thành bị xử phạt 640 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Ninh còn buộc Công ty CP Vạn Khởi Thành khắc phục hậu quả, thu hồi nhà ở xã hội và buộc hoàn trả bên mua, bên thuê mua số tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với hành vi vi phạm quy định.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty CP Vạn Khởi Thành chi trả. Nếu Công ty không chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ý kiến của bạn