Duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Năm Căn đến năm 2030

07:52 25/01/2022
Việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 định hướng đến 2040 là nhiệm vụ rất cần thiết và cấp bách, tạo điều kiện thuận lợi để Năm Căn trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Năm Căn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Năm Căn gồm thị trấn Năm Căn và 7 xã gồm: Hàm Rồng, Hiệp Tùng, Đất Mới, Lâm Hải, Hàng Vịnh, Tam Giang, Tam Giang Đông.

Tổng diện tích thực hiện quy hoạch là 490,85 km2, dân số 56.789 người, mật độ 116,0 người/ m².

Thời hạn lập quy hoạch đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 với mục tiêu đồ án Quy hoạch vùng huyện Năm Căn theo các tiêu chí của huyện nông thôn mới, xác định thực trạng và nhiệm vụ cần hoàn thiện theo tiêu chí huyện nông thôn mới.

Đồng thời, tỉnh nghiên cứu định hướng phát triển không gian vùng huyện, phân vùng kinh tế, hệ thống điểm dân cư đô thị và nông thôn, bố trí cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của huyện đề ra.

Việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 định hướng đến 2040 là nhiệm vụ rất cần thiết và cấp bách, tạo điều kiện thuận lợi để Năm Căn trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

Cùng đó, huyện Năm Căn sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp khai thác và phát huy thế mạnh của địa phương; quản lý, khai thác không gian đô thị - nông thôn, không gian phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch... gắn với việc gìn giữ giá trị sinh thái và nhân văn, đáp ứng tiêu chí huyện nông thôn mới.

Huyện Năm Căn thuộc hành lang kinh tế biển và ven biển với đặc điểm có 2 mặt tiếp giáp với biển Đông và biển Tây. Đây là vùng chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh Cà Mau;

Đô thị Năm Căn là 1 trong 3 đô thị động lực của tỉnh Cà Mau (thành phố Cà Mau, đô thị Sông Đốc và đô thị Năm Căn).

Theo kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác định đô thị Năm Căn sẽ đạt tiêu chí đô thị loại III vào giai đoạn 2021 – 2025.

 

Bình luận