Giá bán lẻ điện sẽ tăng tối đa 3% sau dịp nghỉ lễ 30/4

09:14 28/04/2023
Bộ Công Thương vừa có văn bản đồng ý cho EVN thực hiện điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức tối đa 3% và thời điểm điều chỉnh là sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2023.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Bộ Công Thương vừa có văn bản (số 304/BCT-ĐTĐL) do Thứ trưởng Đặng Hoàng An ký (ngày 27/4/2023), đồng ý cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện ở mức tối đa 3% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành. Thời điểm điều chỉnh giá điện là sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2023.

Theo Bộ Công Thương, việc thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 cần tuân thủ theo quy định tại Quyết định 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ngày 30/6/2017) quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Ngoài việc đồng ý tăng giá điện, Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN khẩn trương rà soát toàn bộ các yếu tố đầu vào, cơ cấu chi phí, xác định rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan của tình trạng tài chính hiện nay, thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh điện, cải thiện tình hình tài chính, bao gồm việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đàm phán với các nhà đầu tư, nhà cung cấp, hộ bán điện theo nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro…

EVN cũng xây dựng đề án truyền thông tổng thể, toàn diện, bảo đảm thuyết phục, hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội; triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình vận động, tuyên truyền thực hành tiết kiệm điện; phát động phong trào tiết kiệm điện trong toàn xã hội và các đơn vị thành viên.

Nguồn: www.vietnamplus.vn

 

Bình luận