Xây dựng & Đời sống

Giám sát chặt người dân xây dựng tại dự án khu nhà ở xã Trạm Lộ

Giám sát chặt người dân xây dựng tại dự án khu nhà ở xã Trạm Lộ

Trà Vinh Trà Vinh - 10:29, 28/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng cho rằng, đối với khu vực cho phép người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án khu nhà ở xã Trạm Lộ, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở đảm bảo tuân thủ quy hoạch.

Dự án thi công được 70% tiến độ

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh góp ý về việc chuyển quyền sử dụng đất sau khi xây dựng xong hạ tầng tại dự án khu nhà ở (khu số 02) xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành. Theo đó, dự án này có diện tích 2,8 ha, trong đó đất nhà ở chia lô là 0,73 ha.

Dự án nằm trong phạm vi điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt ngày 10/12/2019.

Dự án này cũng đã được UBND huyện Thuận Thành phê duyệt Quy hoạch chi tiết ngày 25/10/2017 và điều chỉnh 2 lần vào năm 2019, 2020.

Tiếp đến, ngày 03/8/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định giao đất cho UBND huyện Thuận Thành để đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng khu nhà ở thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ. Ngay sau đó, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án tại quyết định ngày 10/8/2020 và phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án ngày 19/3/2021.

Được biết, đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ 99, chủ đầu tư dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành (khu số 2).

Tỉnh Bắc Ninh cho biết, dự án đã thi công mặt bằng, san nền, hệ tống hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước,... khoảng 70% theo tiến độ dự án và đảm bảo việc kết nối hạ tầng chung của khu vực.

Góp ý về việc chuyển quyền sử dụng đất sau khi xây dựng xong hạ tầng tại dự án này, Bộ Xây dựng cho biết, quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và chỉ được thực hiện đối với trường hợp được Nhà nước giao đất.

Trong khi đó, theo khoản 2 Điều 19 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định: “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở chỉ được lập, phê duyệt và triển khai thực hiện tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt, tuân thủ các nội dung quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 14 của Luật này”.

Ảnh minh họa: Internet.

“Qua nghiên cứu hồ sơ gửi kèm thì trong hồ sơ chưa có tài liệu thể hiện dự án xây dựng khu nhà ở thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành (khu số 2) đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Do vậy, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh rà soát, chịu trách nhiệm về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, phương án đấu giá đất, giao đất để thực hiện dự án và việc thực hiện các quy trình, thủ tục khác của dự án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan” – Bộ Xây dựng cho biết.

Đề nghị rà soát quy trình, thủ tục dự án

Theo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm rà soát các quy trình, thủ tục của dự án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị; đảm bảo tính thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch đô thị; đảm bảo dự án phù hợp với quy hoạch chi tiết dự án đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng lưu ý, đối với khu vực các lô đất tiếp giáp tuyến đường được quy hoạch là đường trục xã mặt cắt ngang 22,5 m, các tuyến đường cấp khu vực trở lên trong và đi qua dự án theo quy hoạch cần được kiểm soát hình thành kiến trúc cảnh quan đô thị đồng bộ, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh không cho phép người dân tự xây dựng nhà ở.

Các khu vực cụ thể được quyết định cho phép người dân tự xây dựng nhà ở phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng, không còn các công trình hiện trạng trên đất và được đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, bao gồm: các công trình dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Đối với khu vực cho phép người dân tự xây dựng nhà ở, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và tiến độ của dự án được duyệt.

 

Ý kiến của bạn