Dự án

Hậu Giang: Điều chỉnh đất sân golf thành đất ở

Hậu Giang: Điều chỉnh đất sân golf thành đất ở

Huyền Trang Huyền Trang - 09:43, 29/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Hậu Giang điều chỉnh “Đất thể dục - thể thao (sân golf)” thành “Đất ở” với diện tích khoảng 109,2 ha trong Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, điều chỉnh “Đất thể dục - thể thao (Sân golf)” thành “Đất ở” với diện tích khoảng 109,2 ha; điều chỉnh “Đất dự trữ phát triển công nghiệp” thành “Đất ở” với diện tích khoảng 18 ha.

Đồng thời, điều chỉnh “Đất dự trữ phát triển công nghiệp” thành “Đất ở” với diện tích khoảng 121 ha.

Được biết, trước đó vào ngày 25/4/2022, Sở Xây dựng Hậu Giang đã có Tờ trình số 72/TTr-SXD gửi UBND tỉnh Hậu Giang xin chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành và Tài trợ kinh phí lập đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới và Tái định cư trên địa bàn huyện Châu Thành.

 

Ý kiến của bạn