Bất động sản

Ngăn chặn việc “phân lô, bán nền” tại các khu vực chưa được phép đầu tư

Ngăn chặn việc “phân lô, bán nền” tại các khu vực chưa được phép đầu tư

Thảo Lê Thảo Lê - 09:00, 27/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Cần Thơ đề nghị các Sở, ngành phối hợp ngăn chặn việc “phân lô, bán nền” tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng, không để xảy ra tình trạng sốt giá và “bong bóng” bất động sản trên địa bàn.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường BÐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, UBND TP Cần Thơ giao giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành và chủ tịch UBND quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Sở Xây dựng theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình, diễn biến của thị trường BÐS và kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường BÐS phát triển ổn định, lành mạnh.

Đồng thời, phối hợp, rà soát danh mục các dự án, quỹ đất và các thủ tục pháp lý làm cơ sở để triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố trong việc quản lý, ngăn chặn việc “phân lô, bán nền” tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng, không để xảy ra tình trạng sốt giá và “bong bóng” BÐS trên địa bàn.  

UBND TP Cần Thơ giao Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát quy hoạch quỹ đất, đẩy mạnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, làm cơ sở để phát triển các dự án nhà ở thương mại, tăng nguồn cung cho thị trường BÐS.

Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố tham mưu UBND thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án BÐS. Cùng đó, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và tham gia đầu tư các dự án BÐS...

 

Ý kiến của bạn