Doanh nghiệp- Doanh nhân

Tiếp tục cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

Tiếp tục cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

Thảo Lê Thảo Lê - 14:55, 26/01/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNăm 2022, Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh việc cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý, trong đó có 2 Tổng Công ty VICEM và HUD.

Theo số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2021 kết quả sản xuất kinh doanh của nhóm doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng như: VICEM, HUD, LILAMA, VIGLACERA, COMA, HANCORP, Sông Hồng đều bị ảnh hưởng đáng kể.

Cụ thể, kết quả sản xuất kinh doanh ước đạt 58.300 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch năm 2021 và 93% cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu ước đạt 55.950 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm 2021, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.793 tỷ đồng, bằng 10,3% so với kế hoạch năm 2021, bằng 99% cùng kỳ năm 2020.

Tính đến hết năm 2020, Bộ Xây dựng đã hoàn thành cổ phần hóa thêm 7 tổng công ty, gồm: LILAMA, CC1, FICO, VNCC,COMA, IDICO, Sông Đà, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần là 14/16 Tổng Công ty.

Bộ Xây dựng cho biết, năm 2022 Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa tại 2 Tổng công ty là VICEM và HUD.

Bên cạnh đó, Bộ cũng thực hiện thoái vốn hoặc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu theo kế hoạch.

 

Ý kiến của bạn