Xây dựng & Đời sống

Xử lý nghiêm các vi phạm trong cấp phép khai thác khoảng sản dự án xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn

Xử lý nghiêm các vi phạm trong cấp phép khai thác khoảng sản dự án xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn

Thanh Trà Thanh Trà - 07:00, 31/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cung cấp cho dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn (thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế do Bộ GTVT làm chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được giao quản lý dự án).

Theo đó, Kết luận thanh tra đã chỉ rõ những thiếu sót, vi phạm liên quan đến việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Cụ thể, đối với Bộ GTVT, chủ đầu tư dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ- La Sơn, công tác điều tra khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng của các mỏ phục vụ dự án chưa chính xác.

Một số mỏ có trong thiết kế nhưng khi thi công không khai thác được phải đi tìm mỏ khác hoặc đề nghị cấp mỏ mới. Một số mỏ đá, cát thực tế không cung cấp hoặc cung cấp ít hơn khối lượng thiết kế, làm tăng chi phí vận chuyển do điểm mỏ cung cấp vật liệu xa hơn, ảnh hưởng thời gian thi công của một số gói thầu, chậm tiến độ của dự án, dẫn đến thiếu nguồn cung cấp vật liệu đất đắp nền đường khi thực hiện dự án.

Ảnh minh họa: Internet.

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được Bộ GTVT giao làm đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án chưa phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn (Liên danh Tổng Công ty TVTK-CTCP, Công ty CP TVTK giao thông vận tải 4 và Công ty CP TVXD công trình giao thông 5);

Liên danh Công ty CP Tấn Phát và Công ty CP xây dựng VNC, Công ty CP Tư vấn xây dựng Trường Sơn trong việc điều tra, khảo sát, đánh giá trữ lượng của các mỏ đất đắp nền đường phụ vụ dự án không chính xác, chưa phù hợp với thực tế thi công.

Trách nhiệm của các thiếu sót nêu trên thuộc về các đơn vị tư vấn, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và Bộ GTVT.

Đối với UBND tỉnh Quảng Trị, kết luận thanh tra chỉ rõ, các cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt bổ sung quy hoạch đối với một số mỏ khoáng sản và mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn khi chưa lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban hành các quyết định khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản không đúng tiêu chí quy định tại Luật Khoáng sản và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ…

Việc cấp phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại một số mỏ tại Quảng Trị không có trong quy hoạch, không làm các thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường là không đúng quy định của Luật Khoáng sản (mỏ đất xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị).

Khai thác vượt công suất (mỏ đá vôi khối B-Tân Lâm, xã Cam Tuyền của Công ty CP Thiên Tân). Chưa thực hiện triệt để việc ưu tiên cung cấp vật liệu cho dự án dẫn đến một số gói thầu của dự án không mua được đá làm bê tông nhựa và phải mua tại các tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hà Nam làm tăng chi phí vận chuyển và kéo dài thời gian thi công.

Trách nhiệm thuộc Giám đốc các Sở: TN&MT, Xây  dựng, UBND các huyện, thị xã có liên quan, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phụ trách, các chủ mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản.

Đối với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc cho phép Công ty CP  Lâm nghiệp 1/5 tiến hành khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (mỏ đất tại thôn Phường Hóp) khi chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được thuê đất, chiếm đất rừng sản xuất.

Chưa có hướng xử lý, kiểm soát khối lượng khai thác tồn kho đối với mỏ được phép nâng công suất khai thác theo Nghị quyết số 60/NQ-CP và Nghị quyết số 133/NQ-CP của Chính phủ (mỏ đá Khe Phèn của Công ty TNHH Coxano Hương Thọ)...

Trách nhiệm thuộc Giám đốc các Sở: TN&MT, Xây  dựng, UBND các huyện, thị xã có liên quan, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phụ trách, các chủ mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản.

Trước đó, ngày 18/8/2023, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Thanh tra Chính phủ; Bộ GTVT; Bộ TN&MT; UBND các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái về kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế cung cấp cho dự án thành phần Đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Ý kiến của bạn