Quy hoạch - kiến trúc

Bổ sung luận cứ dự báo quy mô dân số, đất đai của Quy hoạch cửa khẩu Tà Lùng

Bổ sung luận cứ dự báo quy mô dân số, đất đai của Quy hoạch cửa khẩu Tà Lùng

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:00, 26/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng đề nghị bổ sung luận cứ, cơ sở khoa học để xác định phạm vi nghiên cứu và dự báo quy mô dân số, đất đai của Quy hoạch phân khu xây dựng cửa khẩu Tà Lùng, đảm bảo tuân thủ theo các quy hoạch liên quan.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản cho ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực cửa khẩu Tà Lùng (gọi tắt là QHCK - Tà Lùng), tỉnh Cao Bằng.

Theo Bộ Xây dựng, đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 QHCK - Tà Lùng đã cơ bản bám sát tính chất, định hướng các khu chức năng theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 02/3/2022 (gọi tắt là QHC-295).

Để có cơ sở phê duyệt quy hoạch, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, đảm bảo tuân thủ các hiệp định liên quan về biên giới, cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đồng thời tiếp thu giải trình đầy đủ góp ý của: các Sở, ngành, UBND các địa phương liên quan và ý kiến của cộng đồng dân cư; chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo các số liệu đo đạc liên quan đất lúa, đất rừng và đất dân cư hiện trạng; tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng, nhà ở…

Trên cơ sở rà soát hồ sơ, Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan lập đồ án bổ sung luận cứ, cơ sở khoa học để xác định phạm vi nghiên cứu và dự báo quy mô dân số, đất đai của QHCK - Tà Lùng, đảm bảo tuân thủ theo QHC-295.

Bổ sung thông tin, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch, dự án tại khu vực cửa khẩu Thủy Khẩu (Trung Quốc), làm cơ sở phân tích, đánh giá các điều kiện phát triển và kết nối khu vực cửa khẩu Tà Lùng.

Làm rõ cơ sở xác định dự báo quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 19.480 người; đối với một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (đất dân dụng) của QHCK - Tà Lùng đề xuất cao hơn so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD), bổ sung cơ sở luận cứ, làm rõ các yếu tố đặc thù.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị địa phương làm rõ phạm vi khu vực hợp tác kinh tế qua biên giới đối với khu vực cửa khẩu Tà Lùng - Long Bang; việc dự báo quy mô đất xây dựng 1.176,61 ha đối với khu vực trên là quá lớn; bổ sung giải pháp phát triển nhà ở xã hội, khu tái định theo quy định pháp luật về nhà ở.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phục Hòa, cân nhắc dự báo (quy mô dân số, đất đai), định hướng mở rộng không gian, đảm bảo tuân thủ các định hướng của các quy hoạch cấp trên, phù hợp với điều kiện nguồn lực của địa phương, bảo vệ cảnh quan môi trường, quỹ đất lâm - nông nghiệp, đáp ứng quốc phòng an ninh khu vực biên giới.

Đồng thời bổ sung các giải pháp quy hoạch, đầu nối hạ tầng trong và ngoài khu vực quy hoạch, theo từng giai đoạn; bổ sung giải pháp quy hoạch kè bảo vệ sông, suối gắn với khu vực lập quy hoạch; có giải pháp, tính toán dự báo lưu lượng hành hóa để có cơ sở dự báo các khu vực kho bãi đậu xe tại các khu vực cửa khẩu và các trung tâm dịch vụ công cộng, thương mại.

Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng và quy hoạch nông thôn liên quan gửi lại Bộ Xây dựng xem xét sau khi hoàn thiện.

Theo Quy hoạch đã được phê duyệt, Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng bao gồm một phần hoặc toàn bộ diện tích của 31 xã và 3 thị trấn thuộc 7 huyện biên giới, quy mô diện tích khoảng 30.130ha. Dân số dự báo đến năm 2040 là 100 nghìn người. 

Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng phát triển theo mô hình chuỗi kết nối trên tuyến hành lang biên giới, được chia thành 4 phân vùng, mỗi phân vùng có một trung tâm kinh tế cửa khẩu chính.

Quy hoạch nêu rõ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng, trong đó có các cửa khẩu, lối mở, các khu vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho bãi trung chuyển hàng hóa, các khu chức năng du lịch, vùng nông-lâm nghiệp, các khu vực phát triển dân cư, đô thị, khu dân cư nông thôn, hệ thống công trình hạ tầng xã hội.

Quy hoạch cũng nêu rõ định hướng về kiến trúc, cảnh quan, trong đó nhấn mạnh tỉnh Cao Bằng cần tôn trọng cảnh quan thiên nhiên, kết hợp hài hòa các yếu tố địa hình tự nhiên, cảnh quan rừng, khu vực nông nghiệp, với cấu trúc không gian truyền thống, hạn chế san gạt địa hình tự nhiên, bảo vệ các di sản văn hóa, khu di tích, đảm bảo an ninh quốc phòng…

Ý kiến của bạn