Chỉ đạo điều hành

Bộ Xây dựng nâng cao công tác phổ biến và thi hành pháp luật

Bộ Xây dựng nâng cao công tác phổ biến và thi hành pháp luật

Huy Thảo Huy Thảo - 09:43, 26/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSáng 26/10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam và Hội nghị phổ biến quy chế làm việc của Chính phủ, quy chế soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tham dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đại diện của Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ), lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Thông tin tại Hội nghị cho biết, ngày 20/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam).

Trong thời gian qua, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp ủy Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị ngành Xây dựng tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam từ chỗ còn mới mẻ đến nay đã dần thấm sâu vào đời sống xã hội, làm chuyển biến ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng, trọng tâm như: Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kiến trúc và các Nghị định... bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Trong đó có, hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, hoặc trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến; hình thức trả lời văn bản; thông qua báo, tạp chí và Trang thông tin điện tử của Bộ.

Ngoài ra, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị của Bộ Xây dựng cũng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phổ biến về pháp luật, quản lý hành chính nhà nước... cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Qua đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng ngày càng đi vào nền nếp và có chiều sâu, thực chất, có nhiều đổi mới; có sự lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với việc thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Xây dựng.

Toàn cảnh Hội nghị

“Hội nghị hôm nay là hết sức ý nghĩa. Hòa chung không khí cả nước hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người chúng ta phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống.

Tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam mà phải trở thành nền tảng trong hoạt động của bộ máy nhà nước, thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, để tiếp tục đưa Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của ngành Xây dựng với nhiều hoạt động hưởng ứng phong phú, hiệu quả thì toàn ngành Xây dựng cần tiếp tục nỗ lực, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, thứ nhất, quán triệt kịp thời, thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật;

Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng pháp luật; đề cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật.

Thứ hai, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật; gắn kết công tác xây dựng pháp luật với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật.

Thứ ba, chú trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện công tác tổng kết thi hành pháp luật, khảo sát, nghiên cứu lý luận để xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách… trong giai đoạn lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ tư, Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình soạn thảo văn bản, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra và tiếp thu, giải trình kịp thời, bảo đảm tiến độ đề ra.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao nhận thức, tư tưởng của cán bộ,công chức, viên chức ngành Xây dựng. Xác định việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng, công tác phổ biến, giáo dục nói chung là một bộ phận của công tác chính trị - tư tưởng.

Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải gắn với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng pháp luật ngày càng đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch.

Thứ sáu, tập trung truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật và những định hướng chính sách lớn của ngành Xây dựng trong năm 2022 và các năm tiếp theo như: chính sách về nhà ở, kinh doanh bất động sản (Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi); về quy hoạch đô thị, nông thôn (Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn, Luật Quản lý phát triển đô thị); lĩnh vực xã hội quan tâm (vấn đề cấp, thoát nước...).

Thứ bảy, gắn kết chặt chẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo viên phổ biến, giới thiệu về quy chế làm việc của Chính phủ, quy chế soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, có những điểm mới, sửa đổi và bổ sung nhiều quy định.

Qua đó, giúp các cán bộ, công chức, viên chức Bộ Xây dựng nâng cao năng lực soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao.

 

Ý kiến của bạn