Hỏi- Đáp

Căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khải An Khải An - 07:00, 02/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc cấp giấy chứng nhận được căn cứ vào quá trình sử dụng đất của người sử dụng đất. Trường hợp người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai.

Ông Phạm Thái Dương (Lào Cai) muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất diện tích khoảng 500 m². Tuy nhiên, khi làm thủ tục, ông nhận được thông tin chỉ cho phép cấp sổ với diện tích tối đa 120 m². Ông Dương hỏi, như vậy có đúng với quy định pháp luật không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung câu hỏi của ông chưa rõ về tình trạng pháp lý của thửa đất, nguồn gốc sử dụng đất nên Bộ TN&MT không đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ TN&MT trả lời chung về nguyên tắc như sau:

Việc cấp giấy chứng nhận được căn cứ vào quá trình sử dụng đất của người sử dụng đất. Trường hợp người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai.

Trường hợp người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì được xem xét, cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 101 của Luật Đất đai; các Điều 20, Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Ý kiến của bạn