Hạ tầng

Đà Nẵng điều chỉnh sử dụng đất tại 6 phân khu trong quy hoạch chung

Đà Nẵng điều chỉnh sử dụng đất tại 6 phân khu trong quy hoạch chung

Xuân Lam Xuân Lam - 20:05, 26/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quyết định số 356/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung về sử dụng đất tại 6 phân khu: Công nghệ cao, Đô thị Sườn đồi, Đổi mới sáng tạo, Ven vịnh Đà Nẵng, Cảng biển Liên Chiểu và Trung tâm lõi xanh.

Cụ thể, đối với Khu vực phân khu Công nghệ cao (nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang), diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 404 ha. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: Đất dịch vụ công cộng cấp đô thị tăng khoảng 4 ha; đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 13 ha; đất trung tâm y tế tăng khoảng 2 ha; đất đơn vị ở mới giảm khoảng 11 ha; đất mặt nước giảm khoảng 8 ha.

Tại khu vực phân khu Công nghệ cao điều chỉnh từ đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật thành đất dịch vụ công cộng cấp đô thị, đất đơn vị ở, đất cây xanh chuyên dụng… Tuyến kênh thoát nước Hòa Liên được tổ chức, phân bổ lại khu vực cây xanh mặt nước. Vị trí Bến xe phía Bắc được điều chỉnh từ khu vực Cụm công nghiệp Thanh Vinh về nút giao đường tránh Nam hầm Hải Vân và đường Vành đai phía Tây 2.

Đối với Khu vực phân khu Đô thị Sườn đồi (thuộc huyện Hòa Vang), diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 457 ha. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm: tổ chức, phân bổ lại 3 vị trí hồ nước, bổ sung thêm các không gian cây xanh; điều chỉnh khu vực rừng sản xuất tại khu vực hồ Trước Đông thành công viên chuyên đề; hoán đổi vị trí đất sử dụng hỗn hợp để phát triển dự án khu tổ hợp phi thuế quan tại nút giao đường Bà Nà - Suối Mơ và trục đường 29m quy hoạch.

Đất công nghiệp tại phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân được điều chỉnh thành Đất kho tàng để mở rộng khu logistic tại khu vực Hòa Nhơn và đất công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối để bố trí cảng cạn Hòa Nhơn…

Đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 31.832 ha, chiếm khoảng 32,30% diện tích đất trên đất liền.

Đối với Khu vực phân khu Đổi mới sáng tạo (thuộc quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang), diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 34 ha. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm: Phân bổ lại cụm công trình hạ tầng xã hội (hoán đổi vị trí) một số khu vực cho phù hợp với hiện trạng thực tế và các khu vực dân cư hiện hữu.

Đất dịch vụ công cộng cấp đô thị được điều chỉnh thành Đất cây xanh sử dụng công cộng đô thị kết hợp Bãi đỗ xe ngầm tại khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Nguyễn Tri Phương và đường Thăng Long…

Khu vực phân khu Ven vịnh Đà Nẵng (thuộc quận Liên Chiểu và Thanh Khê) có diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 31 ha. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Phân bổ cụm công trình hạ tầng xã hội (hoán đổi vị trí) tại khu vực phía Tây nút giao thông ngã ba Huế về các khu vực phù hợp với hiện trạng thực tế và các khu vực dân cư hiện hữu; bổ sung đất cây xanh sử dụng công cộng để mở rộng Quảng trường trung tâm khu vực Tây Bắc.

Đối với Khu vực phân khu Cảng biển Liên Chiểu (thuộc quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang) có diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 49 ha. Nội dung điều chỉnh gồm: Điều chỉnh khu vực quy hoạch đất kho tàng thành đất đơn vị ở để giữ lại khu vực dân cư hiện trạng đang sinh sống ổn định; điều chỉnh từ đất kho tàng và đất đơn vị ở thành đất hạ tầng kỹ thuật khác ngoài đô thị (Bến xe). Theo đó, đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật tăng khoảng 46 ha; đất đơn vị ở giảm khoảng 34 ha; đất kho tàng giảm khoảng 12 ha...

Khu vực phân khu Trung tâm lõi xanh (huyện Hòa Vang) có diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 11 ha. Nội dung điều chỉnh gồm: Mở rộng đất trung tâm y tế tại khu vực Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để hình thành Trung tâm Y tế và Nghiên cứu phát triển công nghệ y khoa, đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Trên cơ sở các nội dung trên, TP Đà Nẵng điều chỉnh điểm a, điểm b, khoản 5, Điều 1 của Quyết định số 359/QĐ-TTg, điều chỉnh khoản 1, Điều 2 của Quyết định số 2242/QĐ-UBND (các nội dung, diện tích điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được cụ thể theo từng chức năng sử dụng đất; các chức năng sử dụng đất không điều chỉnh giữ nguyên theo các quyết định phê duyệt trước đây).

Cụ thể, đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 31.832 ha, chiếm khoảng 32,30% diện tích đất trên đất liền. Trong đó, đất dân dụng, khoảng 14.141ha (khoảng 90,6 m2/người, tăng khoảng 0,3 m2/người), chiếm khoảng 44,42% đất xây dựng đô thị. Đất ngoài dân dụng khoảng 17.691 ha, gồm: Đất công nghiệp, công nghệ cao khoảng 4.097 ha; đất kho tàng (kho bãi và trung tâm logistics) khoảng 222 ha; đất trung tâm nghiên cứu đào tạo khoảng 558 ha; đất cơ quan khoảng 32 ha; đất trung tâm y tế khoảng 149 ha; đất du lịch khoảng 2.332 ha; đất tôn giáo, di tích khoảng 109ha; đất giao thông khoảng 3.089 ha; đất cây xanh chuyên dụng khoảng 1.481 ha; đất an ninh quốc phòng khoảng 2.400 ha...

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 và Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND TP Đà Nẵng.

Ý kiến của bạn