Bất động sản

Đắk Nông: Tháo gỡ vướng mắc về đất đai và bất động sản

Đắk Nông: Tháo gỡ vướng mắc về đất đai và bất động sản

Thu Ngân Thu Ngân - 08:02, 04/05/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Đắk Nông giao Sở TN&MT khẩn trương rà soát, tổng hợp các dự án đang vướng mắc thủ tục pháp lý liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 194/CĐ-TTG ngày 01/4/2023 về việc tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và BĐS, UBND tỉnh Đắk Nông giao giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, TP Gia Nghĩa và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp các dự án đang vướng mắc thủ tục pháp lý liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy để giải quyết, tháo gỡ.

Đồng thời, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả đến Thủ tướng Chính phủ hàng quý, bắt đầu từ quý II năm 2023.

TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, TP Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, công bố quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH).

Về xây dựng NƠXH, nhà lưu trú cho công nhân, UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 13/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh bền vững và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển NƠXH theo pháp luật về nhà ở theo các quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc quy hoạch, bố trí các dự án NƠXH, nhà ở cho công nhân phải độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư NƠXH cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư...

 

Ý kiến của bạn