Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ xây dựng NƠXH

07:20 17/09/2023
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện đúng tiến độ, chịu trách nhiệm toàn diện về lộ trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo thực hiện lộ trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện đúng tiến độ đã được thống nhất, thực hiện có hiệu quả, chịu trách nhiệm toàn diện về lộ trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở TN&MT hướng dẫn UBND TP Đà Lạt hoàn thành hồ sơ, phạm vi, ranh giới thực hiện Dự án NƠXH Kim Đồng, Phường 6, TP Đà Lạt. Cùng đó, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trước 30/9/2023.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở KH&ĐT tổ chức đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án NƠXH Kim Đồng và tham mưu UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023. Bên cạnh đó, tổ chức thẩm định theo quy định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư Dự án NƠXH Sào Nam, Phường 11, TP Đà Lạt, hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

Mặt khác, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP Đà Lạt khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xác định phạm vi, ranh giới thực hiện Dự án NƠXH Kim Đồng trình Sở TN&MT thẩm định trước ngày 20/9/2023.

Ảnh minh họa: ITN.

Ngoài ra, tổ chức lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án NƠXH Sào Nam theo quy định để tổ chức thực hiện và hoàn thành trước ngày 20/9/2023.

Thời gian qua, Lâm Đồng xác định nhiệm vụ phát triển NƠXH, nhà ở công nhân là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Để triển khai thực hiện, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết và UBND tỉnh ban hành quyết định theo quy định đối với “Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020, giai đoạn từ năm 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng năm 2023. 

Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng khoảng 2.980 căn NƠXH. Trong đó, nhà ở cho công nhân khoảng 500 căn, chiếm tỷ lệ 0,3% so với Đề án Đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ NƠXH theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Chính phủ.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng, NƠXH trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung ở TP Đà Lạt. Hiện, Đà Lạt có 3 dự án với tổng nguồn cung 318 căn hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng dự kiến triển khai 12 dự án NƠXH. Trong đó, các sở, ngành, địa phương đang được giao tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư và xây dựng 3 dự án.

Ngoài 3 dự án trên, Sở Xây dựng Lâm Đồng đang phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương tiếp tục kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án NƠXH Sào Nam, Phường 11, TP Đà Lạt, số lượng 520 căn và dự án nhà ở công nhân tại KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, số lượng 450 căn. 

 

Bình luận