Làm rõ nhu cầu nhà ở công nhân khi đầu tư Khu công nghiệp số 17

07:00 30/08/2022
Đầu tư xây dựng khu công nghiệp (KCN) số 17, Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cần làm rõ nhu cầu nhà ở công nhân và nhu cầu tái định cư theo quy định của Luật Nhà ở.

Phương án phát triển nhà ở, đô thị và hạ tầng

Bộ Xây dựng vừa góp ý kiến thẩm định dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN số 17, KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cần nghiên cứu bổ sung để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu tại Điều 12 Luật Kinh doanh BĐS 2014.

Hồ sơ dự án KCN 17 có diện tích đất công nghiệp khoảng 570ha với số lượng dự báo khoảng 19.945 công nhân, nhà đầu tư đã đề xuất bố trí nhà ở cho công nhân nằm trong khu đô thị số 01 nằm sát KCN  với quy mô 49,86ha.

Tuy nhiên, nội dung báo cáo về nhà ở công nhân chưa cụ thể về việc đánh giá nhu cầu chỗ ở của công nhân, quy mô, số lượng căn hộ tại dự án nhà ở công nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Nhà ở 2014; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo hồ sơ đề xuất dự án KCN 17 hiện trạng khu đất có 85,07 ha đất ở với số lượng 709 hộ; trong đó, nhu cầu tái định cư khoảng 709 hộ; UBND tỉnh Thanh Hóa dự kiến bố trí tái định cư khoảng 16ha nằm trong khu đô thị số 1 có quy mô lớn hơn 200ha nằm sát khu công nghiệp. Tuy nhiên, diện tích này bao gồm cả nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao phục vụ người lao động; phần diện tích dành riêng bố trí tái định cư chưa cụ thể do vậy cần làm rõ hơn nội dung này.

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Nguồn: http://quyhoach.xaydung.gov.vn/

Về hạ tầng kỹ thuật, đề nghị rà soát độ dốc san nền phải đảm bảo thoát nước tự chảy có độ dốc san nền i=0,5%-1,25% theo Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 của KCN.

Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp của dự án là 350 kW/ha thuộc chỉ tiêu dành cho cấp điện KCN nặng và chỉ tiêu chất thải rắn là 1,3kg/ng.ngđ thuộc chỉ tiêu dành cho loại đô thị đặc biệt và loại I, đề nghị áp dụng chỉ tiêu cấp điện và chất thải rắn phù hợp với tính chất và loại hình của KCN.

Bổ sung giải pháp bố trí hệ thống cây xanh trong KCN với diện tích 57,67ha (10,12%) đảm bảo phù hợp Quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt.

Bổ sung giải pháp kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN 17 với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài KCN đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn.

Sự phù hợp các khoản mục chi phí đầu tư

Đối với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị, ngày 13/7/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-BXD công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021. Do đó, hồ sơ dự án KCN 17 cần tính toán, cập nhật lại chi phí xây dựng, chi phí thiết bị theo Quyết định số 610/QĐ-BXD; đồng thời phân tích, đánh giá để điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư phù hợp với thời điểm tính toán, địa điểm tính toán khi vận dụng, áp dụng cho phù hợp với phương án thiết kế sơ bộ, điều kiện cụ thể của công trình, dự án.

 

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan chuyên môn không tính thuế giá trị gia tăng đối với khoản mục chi phí quản lý dự án theo đúng quy định. Bổ sung căn cứ để tạm tính chi phí đối với một số chi phí tư vấn và chi phí khác, đặc biệt với các chi phí có giá trị lớn (như chi phí quy hoạch, chi phí rà phá bom mìn).

Rà soát, làm rõ nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khác (mục 5.31 Bảng 1B) và chi phí khác ngoài chi phí trên (mục 6.12 Bảng 1B); hoặc xem xét loại bỏ chi phí này để tránh tính trùng, tính lặp (chi phí khối lượng phát sinh đã được tính trong chi phí dự phòng).

Đối với chi phí dự phòng, việc xác định chi phí dự phòng cần tuân theo Phụ lục I Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Cần xem xét trên cơ sở kế hoạch vốn dự kiến, độ dài thời gian, tiến độ thực hiện, chỉ số giá xây dựng và dự báo diễn biến thị trường để tính toán, xác định chi phí dự phòng đảm bảo dự trù đúng, đủ kinh phí thực hiện dự án, đồng thời đảm bảo hiệu quả, khả thi của dự án.

Rà soát, đảm bảo việc tính toán, xác định chi phí này phù hợp với chủ trương giao đất; diện tích đất thực hiện dự án; khối lượng phải bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đơn giá đền bù, hỗ trợ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, lãi vay trong thời gian xây dựng được cơ cấu trong chi phí khác của sơ bộ tổng mức đầu tư, vì vậy cơ quan chuyên môn phải cơ cấu lại cho phù hợp. Khi tính toán xác định chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng cần lưu ý tiến độ, thời gian vay, lãi suất vay bình quân trên cơ sở số tiền vay dự kiến phù hợp với nhu cầu, khả năng trả nợ vốn vay đảm bảo tính hiệu quả, khả thi của dự án.

Xem xét cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư cho dự án, đảm bảo tính khả thi của phương án vay vốn, hiệu quả dự án, tiến độ thực hiện dự án (theo phương án nêu trong đề xuất dự án, vốn huy động dự kiến chiếm tỷ lệ 85% tổng vốn đầu tư).

 

Bình luận