Pháp luật xây dựng

Mở rộng lần đầu diện tích Khu công nghiệp Phúc Điền - Hải Dương

Mở rộng lần đầu diện tích Khu công nghiệp Phúc Điền - Hải Dương

Thư Kỳ Thư Kỳ - 15:34, 28/12/2021

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp công văn của UBND tỉnh Hải Dương về việc mở rộng lần đầu diện tích KCN trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu 1/2000 KCN Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hải Dương nghiên cứu, xem xét một số vấn đề sau:

1. KCN Phúc Điền mở rộng (quy mô 214,57 ha) được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hải Dương tại văn bản số 1156/TTg-KTN ngày 14/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 19/3/2021. Do đó, việc đề xuất mở rộng lần đầu diện tích KCN trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu 1/2000 KCN phải tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý KCN và khu kinh tế.

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến mở rộng KCN (khu vực phát triển đất công nghiệp) là phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Giang, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 06/7/2020. Việc đề xuất điều chỉnh ranh giới, mở rộng KCN do quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Hải Dương), quy hoạch mở rộng tuyến đường tỉnh 394B (đoạn qua KCN) và hành lang đường ống dẫn dầu… là cần thiết để đảm bảo hành lang xây dựng, bảo vệ hệ thống hạ tầng kết nối vùng; nhằm quản lý đất đai, đầu tư theo quy hoạch và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Do có sự điều chỉnh về ranh giới, quy mô từ 219,977 ha (trong đó có 214,5761 ha đất xây dựng KCN) theo quy hoạch phân khu 1/2000 năm 2012 lên 246,537 ha (trong đó có có 235,647 ha đất xây dựng KCN, tăng 21,07 ha, chiếm tỷ lệ 9,82%) UBND tỉnh Hải Dương cần phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KCN đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Luật Xây dựng 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan; đồng thời rà soát, điều chỉnh vị trí, quy mô đất cây xanh đô thị và trong KCN, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn đất cây xanh trong KCN theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng. Bổ sung các giải pháp quy hoạch nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động trong KCN, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; vị trí các công trình trên phải gắn liền với quy hoạch KCN. Khi nghiên cứu quy hoạch cần có đánh giá các tác động đến môi trường, cảnh quan; khớp nối hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, thoát nước và vệ sinh môi trường đối với các vùng lân cận có liên quan.

4. Đối với việc mở rộng KCN, trong đó có đề xuất điều chỉnh mở rộng tuyến đường tỉnh 394B (đoạn qua KCN) phải có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, kết nối trong và ngoài ranh giới KCN. UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm rà soát quy hoạch, thực hiện dự án đầu tư đảm bảo phù hợp với các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành có liên quan; đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Ý kiến của bạn