Đô thị

Phát triển Hải Phòng theo hướng cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt

Phát triển Hải Phòng theo hướng cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt

Nguyên Phương Nguyên Phương - 08:00, 14/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngGiai đoạn đến năm 2035, tiếp tục phát triển Hải Phòng theo hướng cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt về cơ sở hạ tầng đô thị, hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị.

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 1274/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị TP Hải Phòng định hướng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, chương trình nhằm xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là trung tâm phát triển của vùng, là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Đồng thời xây dựng bền vững đô thị, phát triển Hải Phòng trở thành đô thị hàng hải toàn cầu với hạ tầng hiện đại, thông minh, hướng sông - hướng biển, xanh, sử dụng năng lượng tối ưu, bảo vệ hệ sinh thái và không gian sống hấp dẫn.  

Tầm nhìn đến năm 2045 - 2050, Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Ảnh internet

Chương trình được thực hiện trên toàn bộ phạm vi ranh giới đơn vị hành chính của thành phố, bao gồm cả nội thành và ngoại thành, với 15 đơn vị hành chính trực thuộc: 7 quận nội thành (Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh), 8 huyện ngoại thành (An Dương, An Lão, Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo).

Phạm vi cụ thể: phía Bắc, Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh; phía Nam, Tây Nam giáp tỉnh Thái Bình; phía Đông, Đông Nam giáp vịnh Bắc Bộ; phía Tây giáp tỉnh Hải Dương.

Giai đoạn đến năm 2025, số lượng quận, danh mục quận dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính, quận, phường dự kiến thành lập mới, số lượng đô thị, khu vực đô thị thực hiện theo Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính, giai đoạn 2023-2025 và các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, ban hành theo quy định.

Mở rộng đô thị trung tâm sang khu vực huyện An Dương và điều chỉnh địa giới hành chính quận Hồng Bàng (thành lập quận An Dương và điều chỉnh 3 xã An Hưng, Đại Bản và An Hồng sang quận Hồng Bàng). Khu vực nội thành bao gồm 8 quận: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn và An Dương.

Thành lập TP Thủy Nguyên trên cơ sở hiện trạng địa giới hành chính huyện Thủy Nguyên và toàn bộ đảo Vũ Yên. Hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại I TP Hải Phòng theo quy định; 100% các đô thị hiện có, đô thị mới có Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch phân khu và cơ bản hoàn thiện xây dựng Chương trình phát triển đô thị, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị theo quy định; bảo đảm 100% đô thị loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị.

Đến năm 2030, mở rộng đô thị trung tâm sang khu vực huyện Kiến Thụy. Khu vực nội thành bao gồm 9 quận: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn, An Dương và Kiến Thụy. Phát triển các đô thị An Lão (thị trấn An Lão, huyện An Lão), Tiên Lãng (thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng) và Vĩnh Bảo (thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo) đạt tiêu chí đô thị loại IV. Xây dựng, phát triển các đô thị mới các đô thị loại V và một số đô thị hiện hữu lên đô thị loại IV theo định hướng phát triển đô thị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố và Quy hoạch thành phố theo quy định.

Giai đoạn đến năm 2035, tiếp tục phát triển Hải Phòng theo hướng cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt về cơ sở hạ tầng đô thị, hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị.

Đồng thời phát triển đô thị TP Thủy Nguyên đạt tiêu chí đô thị loại II. Xây dựng, phát triển các đô thị mới các đô thị loại V và một số đô thị hiện hữu lên đô thị loại IV theo định hướng phát triển đô thị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố và Quy hoạch thành phố (quy hoạch tỉnh) theo quy định. 

Giai đoạn đến năm 2040, mở rộng khu vực đô thị trung tâm sang khu vực huyện Cát Hải, thành lập quận Cát Hải (đô thị ở hải đảo). Khu vực nội thành gồm 10 quận: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn, An Dương, Kiến Thụy và Cát Hải.

Tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao tỉ lệ đô thị hóa Việt Nam thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á, giúp liên kết hệ thống các đô thị trong khu vực thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng miền, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tầm nhìn đến năm 2045 - 2050, Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. 

Trước đó ngày 22/4/2024, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đến năm 2045. 

Theo đó, Thủy Nguyên sẽ là đô thị loại III vào năm 2025 hướng tới đô thị loại II năm 2035 với mô hình thành phố thuộc TP Hải Phòng.

Đồng thời là trung tâm hành chính, chính trị mới của TP Hải Phòng; trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, văn hóa TDTT, y tế, giáo dục; trung tâm nghề cá vùng duyên hải Bắc Bộ.

Đô thị Thủy Nguyên cũng sẽ phát triển theo cấu trúc đô thị với hai trung tâm chính và ba hành lang xanh: Hai trung tâm chính gồm một trung tâm phía Nam - trung tâm hành chính Bắc sông Cấm phục vụ cho cả TP Hải Phòng, đồng thời đẩy mạnh phát triển Lưu Kiếm - Hòa Bình trở thành một trung tâm phía Bắc để trở thành lõi thu hút phát triển cho TP Thủy Nguyên, tiếp tục phát triển 2 khu vực đô thị Quảng Thanh và Minh Đức.  

Ba hành lang xanh gồm: Hành lang xanh ven sông Cấm, hành lang xanh ven sông Giá, hành lang ven sông Bạch Đằng.

Ý kiến của bạn