Quy định cụ thể về giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng

21:07 24/06/2024
Ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị sửa Luật Thuế giá trị gia tăng theo hướng, quy định cụ thể về giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng để thống nhất tổ chức thực hiện…
Quy định cụ thể về giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng
Ảnh minh hoạ. Nguồn: ITN.

Chiều 24/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Liên quan đến các hoạt động chuyển quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 và giá đất được trừ đối với hoạt động kinh doanh BĐS quy định tại Điều 7, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết: Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành và khoản 7 Điều 5 dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), hoạt động chuyển quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: quochoi.vn.

Trong khi đó, tại điểm h khoản 1 Điều 7 dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh BĐS là giá bán BĐS chưa có thuế giá trị gia tăng, trừ giá chuyển quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp NSNN, giá đất được trừ, Chính phủ quy định việc xác định giá đất được trừ quy định tại điểm này.

Theo đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, đối chiếu các quy định trên cho thấy, việc quy định chuyển quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế dễ gây nhầm lẫn là trong các hoạt động liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất đều thuộc đối tượng không chịu thuế. Trong khi tại điểm h khoản 1 Điều 7 dự thảo Luật quy định giá tính thuế đối với hoạt động kinh doanh BĐS, chỉ có giá chuyển quyền sử dụng đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng.

Đồng thời, tại điểm h khoản 1 Điều 7 cụm từ "giá đất được trừ" đứng sau đoạn "trừ giá chuyển quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp NSNN", cũng dễ gây nhầm lẫn trong cách hiểu giá đất được trừ trong hoạt động kinh doanh BĐS chỉ bao gồm giá chuyển quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất. Trong khi thực tế, phần giá đất được trừ rất đa dạng theo từng trường hợp cụ thể, như: tiền sử dụng đất phải nộp NSNN, tiền bồi thường GPMB nếu có, giá đất trúng đấu giá…

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cho biết, trong thực tế những năm qua, có những cách hiểu khác nhau và áp dụng về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đồng bộ và chưa được nhất quán.

Chính vì vậy, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc sửa đổi Luật theo hướng quy định cụ thể hơn về giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng, để thống nhất trong việc triển khai tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: quochoi.vn.

Làm rõ một số vấn đề đại biểu Nguyễn Tâm Hùng nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, về kinh doanh BĐS chịu thuế tiền sử dụng đất hay tiền thuê đất không phải chịu thuế.

Nhưng kinh doanh BĐS thì phải đầu tư đầu vào; tức là đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị, đá, cát, sỏi, xi măng, phân bón… Nếu được khấu trừ đầu vào thì phải chịu thuế đầu ra. Nếu không chịu thuế đầu ra thì không được khấu trừ đầu vào.

Như vậy, rõ ràng là doanh nghiệp trẻ sẽ thiệt hại. Cho nên, trong Luật quy định về thuế đối với BĐS.

Ngoài ra, liên quan đến chính sách tài khóa mở rộng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng cho biết, hết năm nay nên hoàn thành chính sách tài khóa mở rộng để tập trung vào tài khoản thắt chặt. Bởi, xu thế của thế giới hiện nay là tập trung nâng cao sức mạnh của tài chính công, bảo đảm trang trải cho xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội và các vấn đề khác. Muốn thúc đẩy kinh tế phát triển thì thuế suất phải tăng lên.

Bình luận