Hỏi- Đáp

Xác định chi phí thẩm tra dự án không có cấu phần xây dựng

Xác định chi phí thẩm tra dự án không có cấu phần xây dựng

Trà Vinh Trà Vinh - 07:02, 30/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐối với dự án sử dụng vốn đầu tư công không có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Cơ quan bà Trần Thị Kim Oanh (Đắk Lắk) đang triển khai 1 dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật). Đặc thù của dự án là mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị, không có chi phí phần xây dựng.

Bà Oanh hỏi, với dự án nêu trên, chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán có được xác định theo giá trị tối thiểu là 2 triệu đồng để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra không? Hay giá trị thẩm tra bắt buộc phải xác định theo chi phí xây dựng là 0 đồng?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP), việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công không có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

 

Ý kiến của bạn