Bất động sản

47 dự án nhà ở xã hội đang được xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh

47 dự án nhà ở xã hội đang được xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh

Kiều Dung Kiều Dung - 10:24, 02/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Bắc Ninh vừa cho biết, toàn tỉnh hiện có 47 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) đã và đang triển khai thực hiện có tổng diện tích sử dụng đất 148,8 ha với tổng diện tích sàn hơn 3,9 triệu m2.

Cụ thể, NƠXH dành cho công nhân có 21 dự án đã và đang triển khai thực hiện với tổng diện tích sử dụng đất 106 ha, tổng diện tích sàn hơn 2,3 triệu m2 với 29.364 căn hộ. Hiện có 07 dự án đã hoàn thành và hoàn thành 1 phần và tổng diện tích đã hoàn thành là 444.000 m2 sàn, tương đương với 5.252 căn hộ.

Bên cạnh đó, là NƠXH cho người thu nhập thấp, có 26 dự án đã và đang triển khai thực hiện với tổng diện tích sử dụng đất 42,8 ha, tổng diện tích sàn khoảng 1,5 triệu m2, với 15.638 căn hộ. Hiện có 21 dự án đã hoàn thành và hoàn thành 1 phần với tổng diện tích đã hoàn thành hơn 1,1 triệu m2, tương đương với 12.140 căn hộ.

Về quỹ đất xây dựng NƠXH, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, giai đoạn 2016-2020, tổng số dự án trong khu vực được quy hoạch là đô thị loại III (thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn, huyện Tiên Du) là 60 dự án, tổng diện tích đất quy hoạch là 502,3 ha, tổng diện tích đất ở theo đồ án quy hoạch chi tiết là 162,4 ha.

Trong đó, đối với các dự án có quy mô từ 10 ha trở lên, quỹ đất xây dựng NƠXH được xác định trong các đồ án quy hoạch chi tiết giai đoạn 2016-2021 đã để dành quỹ đất (20%) là 12 dự án với tổng diện tích để xây dựng NƠXH là khoảng 15,3 ha. Đối với các dự án có quy mô dưới 10 ha thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là 48 dự án.

Các dự án này không thực hiện chuyển giao quỹ nhà ở tương đương hoặc nộp bằng tiền tương đương (do đây là các dự án thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở, chủ đầu tư chỉ được giao phần diện tích đất ở trúng đấu giá, không được giao phần diện tích đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, NƠXH).

Đối với giai đoạn 2021-2025 theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh, tổng số dự án quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại các đô thị loại I hoặc từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III là 126 dự án tổng diện tích để xây dựng NƠXH là khoảng 37,5 ha.

Về nhu cầu vay vốn của các dự án NƠXH, nhà ở công nhân, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, các dự án có nhu cầu triển khai trong giai đoạn 2021-2025 là khoảng khoảng 40 nghìn tỷ đồng (khoảng 2,1 triệu m2).

Các dự án dự kiến triển khai, đủ điều kiện vay vốn giai đoạn 2021-2022 là 32 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 24,2 nghìn tỷ đồng, trong đó nhu cầu vay vốn là khoảng 5 nghìn tỷ đồng.

 

Ý kiến của bạn